Kabels En Leidingen Goconnectit 4

Waar wij aan werken

GOconnectIT is betrokken bij diverse infrastructurele projecten van toonaangevende opdrachtgevers. Bekijk hier bij welke projecten wij zijn ingezet om het proces kabels en leidingen binnen een project te begeleiden zodat de voortgang gewaarborgd is.

Rijnlandroute

Rijnlandroute

Als sinds de jaren ’50 zijn er discussies over een verbinding tussen de A44 en de A4. Rondom Leiden en Katwijk loopt het in de spits vrijwel altijd vast op een aantal knelpunten. Het doel van het project RijnlandRoute is om de doorstroming te verbeteren in de regio Holland Rijnland.

Go Wibon Wion Kabels

Snellerpoort Woerden

De gemeente Woerden heeft een belangrijke woningbouwopgave voor de komende jaren, en een belangrijk deel hiervan zal in Snellerpoort gerealiseerd gaan worden. Snellerpoort is een uitbreidings- en ontwikkelgebied voor circa 900 woningen nabij het centraal Station van Woerden, naast het spoor naar Utrecht gelegen.

Gekleurde Kabels Buiten Swiss Knife (1)

ProRail

ProRail is als spoorwegbeheerder verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Vanuit die rol werkt zij met ruim 4000 mensen en een groot aantal (contract) aannemers aan het onderhoud en vernieuwing van het spoor.

A Lanes A15 Botlek

Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

Het project dijkversterking Gorinchem - Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Gekleurde Kabels Buiten Swiss Knife (1)

Zuidasdok Knooppunt Nieuwe Meer

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland en betreft een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

Coordinatie Kabels En Leidingen Dijkverbetering Onder Water 2

Gemeente Baarn

De gemeente Baarn was op zoek naar een partij die haar ontzorgt en gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van kabels en leidingen

20201109 104414 Resized

Theemswegtracé

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, omgelegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, werd in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.

A27 A2 Ring Utrecht

A27/A12 Ring Utrecht

Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen. Hierdoor ontstaan problemen, zoals files, geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat extra rijstroken en drukke verkeersstromen files de veiligheid en bereikbaarheid.

Gekleurde Kabels Buiten Swiss Knife (1)

N501 Texel

Op basis van het Programma provinciale fietsknelpunten zijn op Texel meerdere fietsoversteken op de N501 als knelpunt geselecteerd. Samen met de gemeente Texel is beschouwd welke oversteken prioriteit verdienen en op welke wijze dit ruimtelijk is in te passen.

Go Wibon Wion Kabels

RijswijkBuiten

In het voormalig glastuinbouwgebied in Rijswijk wordt sinds 2013 gebouwd aan een nieuwe duurzame woonwijk met 3500 woningen, genaamd RijswijkBuiten en dit is verdeeld in ontwikkelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld.

Go Wibon Wion Kabels

Grebbedijk

Waterschap Vallei en Veluwe pakt de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen aan om te voldoen aan de toekomstige veiligheidsnormen. De verbetering van de dijk is een kans om tegelijkertijd het omliggende gebied aan te pakken.

A Lanes A15 Botlek

N206 Tjalmaweg

De ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg krijgt 2 x 2 rijstroken en wordt voor een deel verdiept aangelegd. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Voor de regio is de ir. G. Tjalmaweg een belangrijke doorgaande weg.

case - Graafwerkzaamheden Eneco warmte

Ring Zuid (Groningen)

De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden

Gekleurde Kabels Buiten Swiss Knife (1)

Parklaan Ede

In Ede-Oost wordt het drukker op de weg. Zeker met de oplevering van steeds meer woningen op de kazerneterreinen en het Enka-terrein. Ook vanwege de ontwikkelingen op het World Food Center terrein moet het gebied goed bereikbaar zijn. Daarom legt Van Gelder in opdracht van de gemeente Ede in 2022 de Parklaan aan. Die verbindt de A12 met de N224.

Coordinatie Kabels En Leidingen Dijkverbetering Onder Water 11

Dijkversterking Marken

De bestaande dijk van schiereiland en monument Marken heeft vele stormen en hoog water doorstaan, maar voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen voor waterkeringen. HHNK en Rijkswaterstaat hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een plan om de dijk te versterken.

case - analysekaarten energietransitie

Windmolenpark Wieringermeer

Eén van de grootste wind op land projecten van Europa is Windpark Wieringermeer. Op dit park zullen eind 2019 windturbines staan die stroom opwekken voor maar liefst 370.000 huishoudens.

HOV Alexiatunnel 2

HOV 't Gooi

HOV in ’t Gooi is een gezamenlijk project van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en de provincie Noord-Holland. Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken.

Coordinatie Kabels En Leidingen Dijkverbetering Onder Water 2

Dijk Kudelstaartseweg

De dijk langs de Kudelstaartseweg in Kudelstaart beschermt de Zuiderlegmeerpolder en bewoners tegen hoog water.

Klant in the spotlight

Aanpak Thorbeckeweg Zaanstad

Het verkeer in Zaandam Zuid staat onder druk. De komende jaren neemt het verkeer op de Thorbeckeweg in Zaandam, het kruispunt bij de Vijfhoek en het kruispunt bij bedrijventerrein de Ambacht toe.

Go Wibon Wion Kabels

Hyde Park

Met de herontwikkeling van dit verouderde en deels leegstaande kantorenpark Beukenhorst-West wordt met Hyde Park een nieuwe stadswijk met hoogstedelijke uitstraling inclusief winkels, horeca en gemaksvoorzieningen gecreëerd.

Klant in the spotlight

Hogedijk Aalsmeer Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert maatregelen uit om de regionale waterkering Hogedijk in Aalsmeer weer te laten voldoen aan de veiligheidsnorm IPO V.

Klant in the spotlight

Entree Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft voornemens om de nieuwe stadswijk Entree te ontwikkelen.

Klant in the spotlight

Stationsgebied Hilversum

De gemeente Hilversum wil van het stationsgebied een welkome, aantrekkelijke en groene entree van Hilversum maken.

Img 1966

Nieuwe Zeesluis IJmuiden

(AFGEROND) Aannemersconsortium OpenIJ bouwt een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Dit wordt de grootste zeesluis ter wereld, daar komt dus veel bij kijken. 

Klant in the spotlight

Omlegging A9 Badhoevedorp

(AFGEROND) De A9 loopt tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoevedorp dwars door Badhoevedorp.

Coordinatie Kabels En Leidingen Dijkverbetering Onder Water 5

Vervangen oevers traject 15&19

(AFGEROND) De provinciale vaarwegen Kolhornerdiep & Schagerkoggekanaal en Langedijker vaart & Niedorpervaart zijn gelegen in de omgevingen Schagen-Heerhugowaard.

A Lanes A15 Botlek

A15 Maasvlakte-Vaanplein

(AFGEROND) De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein ondergaat grote reconstructies met als doel: minder files en een betere doorstroom van het verkeer.

Graven In Straat2014

Reconstructie de Kanis

(AFGEROND) De Kanis wordt op een ingrijpende, innovatieve en duurzame manier aangepakt. Door de slappe veengrond ontstaan verzakkingen.

Ondergrondse Infra Kabels En Leidingen

Rail Terminal Gelderland

(AFGEROND) Het rivierengebied van de provincie Gelderland, gelegen tussen Gorinchem en Nijmegen is dé verbinding voor goederenvervoer van Rotterdam naar Duitsland. Via deze Gelderse Corridor rijden per jaar duizenden vrachtwagens Duitsland in.

Img 0859

N213

(AFGEROND) Het wegennet van Westland is zwaar belast. Tegelijkertijd is Westland van groot economisch belang voor Zuid-Holland. Bereikbaarheid is daarbij een essentiële randvoorwaarde.

Vijf Belangrijke Trends In De Infrawereld

IJsseldelta Fase 2

(AFGEROND) Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer.

Ondergrondse Infra Kabels En Leidingen

Noordelijke Randweg Utrecht

(AFGEROND) De gemeente wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen en de doorstroming verbeteren. De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht. Nu zorgt de verkeersdruk hier vaak voor files en overlast voor de bewoners van Overvecht.

Advies Kabels En Leidingen Infraprojecten 6

Westelijke Ontsluiting A'foort

(AFGEROND) Om de westkant van de stad bereikbaar te houden is het nodig om het tracé langs de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten.

2018 11 14 Start N200 13

De Nieuwe N200

(AFGEROND) De N200 van station Halfweg tot voorbij de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam wordt opgeknapt. Onder de weg ligt een dijk die groot onderhoud nodig heeft. In deze dijk liggen leidingen die drinkwater transporteren.

Advies Kabels En Leidingen Infraprojecten 1

Reconstructie de Ruijterkade

(AFGEROND) De Ruijterkade West bevindt zich in het centrum van de hoofdstad, letterlijk op loopafstand van het Centraal Station en is als onderdeel van de S100 een belangrijke verbinding van het (noordelijke) centrum met het IJdok en verderop de ring A10.

case - Stichtse Rijnlanden vergunningaanvraag

Meijekade

(AFGEROND) De kade is op verschillende locaties te laag en voldoet niet aan de veiligheidsnormen.

Woerden_luchtfoto

A12 BRAVO 3

(AFGEROND) De aanleg van de Zuidelijke rondweg Woerden (BRAVO 3) is het laatste project uit het programma A12 BRAVO, wat staat voor Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud.

Ondergrondse Infra Kabels En Leidingen

A9 Gaasperdammerweg

(AFGEROND) De A9 Gaasperdammerweg wordt uitgebreid. Dat is nodig om deze economisch belangrijke regio bereikbaar te houden. En minstens zo belangrijk: de leefbaarheid in de buurt verbetering met een tunnel van 3 kilometer lang.

Crow 500 (1)

Tracé Mosplein Klaprozenweg

(AFGEROND) De Klaprozenweg in Amsterdam Noord wordt verbreed voor de aanleg van een vrije busbaan. Hiervoor wordt de weg over een lengte van 3 kilometer heringericht en wordt een brug vervangen.

Leusden (1)

Leusdenkwartier Amersfoort

(AFGEROND) Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert in opdracht van de gemeente Amersfoort de herinrichting uit van een aantal straten in het Leusderkwartier in Amersfoort.

Rijnlandroute

Verbetering IJsseldijk Gouda

(AFGEROND) De IJsseldijk is een van de primaire waterkeringen in Rijnlands gebied. Hij biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel.

Advies Kabels En Leidingen Infraprojecten Elst

Spoorkruising Elst

(AFGEROND) De spoorwegovergangen in Elst aan de 1e Weteringsewal en de Rijksweg Noord zijn een groot deel van de tijd dicht. Hierdoor staan fietsers, automobilisten en hulpdiensten vaak te wachten voor gesloten bomen. Bovendien willen ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu meer treinen laten rijden over dit spoor.

Theemswegtrace Kabels En Leidingen

N35 Zwolle - Wijthmen

(AFGEROND) Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen is toegenomen en de weg heeft tijdens de spits onvoldoende capaciteit om het verkeer goed te verwerken.

Grondroerdersregeling Kabels En Leidingen (1)

N23 Westfrisiaweg

(AFGEROND) De N23 Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost- West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23.

Kabels Istock (2)

N34 Overijssel - Drenthe

(AFGEROND) De provincie Overijssel gaat de doorstroming op de provinciale weg N34 tussen Witte Paal en de grens met Drenthe verbeteren én veiliger maken.

Waternet A 001

Schiphol-Amsterdam-Almere

(AFGEROND) Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste wegenbouwproject van Nederland in de periode 2012-2024. GOconnectIT is verantwoordelijk voor het gehele proces kabels en leidingen aan opdrachtgeverszijde.