Klant in the spotlight
Contact

Peter van der Helm

Peter van der Helm

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Entree Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft voornemens om de nieuwe stadswijk Entree te ontwikkelen.

De bestaande kantoren omgeving aan de Afrikaweg, tussen het Station Zoetermeer en de binnenstad, wordt door de gemeente Zoetermeer getransformeerd tot een levendige stadswijk waar 4.500 tot 5.700 woningen worden gerealiseerd (voornamelijk appartementen) en circa 190.000 m2 niet-woonfuncties. Het totale oppervlak openbare buitenruimte dat wordt geherstructureerd is circa 28 ha. Het gebied krijgt een inrichting met veel groen en water, gericht op wandelen en fietsen. Daarnaast wordt er volop ingezet op vernieuwende vormen van mobiliteit, zoals gedeelde fietsen en deelauto’s. In het Masterplan Entree zijn vijf eigenschappen benoemd die bepalend zijn voor de identiteit van de Entree: uitnodigend, actief, verbindend, vernieuwend en gezond. GOconnectIT is samen met Witteveen+Bos en ECHO Urban Design betrokken om het Structuurontwerp Openbare Ruimte uit te werken tot een voorlopig en definitief ontwerp (VO en DO). GOconnectIT is verantwoordelijk voor het proces kabels en leidingen derden in de planvormingsfase, waarin geborgd wordt dat uiteindelijk een integraal ontwerp ontstaat inclusief de ondergrondse infrastructuur. Hiertoe behoort het verzorgen van een knelpuntenanalyse, coördinatie van netbeheerders, verzorgen van VTA’s / VTM’s en kostenramingen.

Meer informatie over dit project vind je hier.