Crow 500 (1)

CROW 500

Bij al het werk voor graafprojecten moet je aan de CROW 500-richtlijn voldoen. Het doel van de CROW 500 is het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. Vanaf 2022 wordt er gehandhaafd door Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom). ​Lees er meer over op hulpbijcrow500.nl

Img 0859 (1)

Volg de training

Training

Hulp bij het ‘CROW 500 proof’ maken van jouw organisatie

Werken jullie al volledig ‘CROW 500 proof’? Tijdens de training krijg je een duidelijk overzicht van de verplichtingen. Geschikt voor alle partijen in de graafketen, dus zowel opdrachtgevers, netbeheerders als grondroerders. Meer informatie en inschrijven via hulpbijcrow500.nl.

CROW 500 toepassen in de praktijk

Bij graafprojecten is de ondersteuning van effectieve softwaretools essentieel. Met onze software kun je van initiatief- tot gebruikersfase aan de CROW 500 voldoen.

De software maakt de fases van de CROW 500 overzichtelijk en helpt jou de stappen doorlopen. Zo kan jouw organisatie aantonen dat jullie werk CROW 500 proof is. En helpen jullie mee schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Met onze Klic Altijd en Overal Service en de Klic App kun je de verplichte stappen uit de CROW 500 automatiseren.

Producten en diensten

Aan de richtlijn voldoen met software

Klic App

Met de CROW 500-module in Klic App voldoe je eenvoudig aan de verplichting. De software automatiseert de stappen uit de richtlijn. Nadat er een Klic-melding is gedaan helpt de software je bij het maken van de hotspot- en conflictanalyse. Ook het proefsleuvenplan kun je laten genereren.

Preventieservice

De Preventie Service is een unieke service bij onze Klic Altijd en Overal Service. Je kunt er meerdere stappen van de CROW 500 afvinken:

 • Eis-voorzorgsmaatregelen vastleggen
 • Kabels en leidingen lokaliseren
 • Werkinstructie toevoegen
 • Afwijkende ligging en graafschade melden
 • Data evalueren
Bekijk CROW 500 software
De website klic-app.nl is er speciaal voor grondroerders die tot 150 Klic-meldingen per jaar doen. Via deze website vraag je via smartphone, tablet of desktop snel en eenvoudig een Klic-melding aan. Deze is vervolgens met 1 druk op de knop te bekijken met de Klic App.
GOconnectIT biedt digitale oplossingen ter ondersteuning van het gehele Klic-proces. Ons doel? Het voorkomen van graafschade.

Crow 500 Richtlijn

Samen verantwoordelijk

Initiatiefnemer, netbeheerder en grondroerder

Graven zorgt nog steeds voor onnodig veel schade. Om dat tegen te gaan is er de richtlijn CROW 500 ‘schade voorkomen aan kabels en leidingen'.

De CROW 500 gaat over gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze partijen. In de vijf fases van de CROW 500 heeft een ieder een specifieke rol.

De richtlijn omvat het hele graafproces zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is welke rol en verantwoordelijkheid zij hebben. De richtlijn CROW 500 voorziet in vijf fases van grondroeren om te doorlopen, met inachtneming van de grondroerdersregeling (WIBON voorheen WION).

Richtlijnen

Door de richtlijnen van de vijf fases uit de CROW 500 aan te houden tijdens het gehele graafproces, is de kans op een succesvol en schadevrij graafproces het grootst. Elke fase heeft belangrijke aandachtspunten. Alle aandachtspunten afgevinkt? Dan kun je door naar de volgende fase.


De vijf fases volgens CROW 500

 • Initiatieffase

  De initiatiefnemer moet tijd en budget reserveren om te borgen dat schade aan kabels en leidingen wordt voorkomen.
 • Onderzoeksfase

  De initiatiefnemer doet een oriëntatieverzoek KLIC en maakt een risico-inventarisatie van grondroeringen en de mogelijke beheersmaatregelen.
 • Ontwerpfase

  De ontwerper stelt een maatregelenplan op aan de hand van de risico-inventarisatie en lokaliseert de kabels en leidingen.
 • Werkvoorbereidingfase

  De grondroerder (onder wiens verantwoordelijkheid of leiding het grondroeren wordt verricht) vertaalt het maatregelenplan naar werkinstructies en doet een graafmelding (Klic-melding).
 • Uitvoeringsfase

  De grondroerder en al het uitvoerend personeel (voorman, heibaas, machinist, grondwerker, uitvoerder, etc.) worden o.b.v. de werkinstructie geïnstrueerd en voeren het werk uit volgens de werkinstructie. De initiatiefnemer evalueert het project en het resultaat van de maatregelen tijdens en na afronding van de werkzaamheden.
Downloaden als handige Check&Go-checklist