6T6A9600

Digital Twin

Wat is een Digital Twin: een Digital Twin is een digitale replica van de fysiek werkelijkheid, zoals de boven- en ondergrondse infrastructuur. Het biedt real-time waardevolle inzichten en kan worden gebruikt voor simulatie, optimalisatie en onderhoud. Voor de ondergrondse infrastructuur is een Digital Twin van onschatbare waarde voor netbeheerders, gemeenten, aannemers en andere partijen binnen de graafketen.

Laat je informeren over de mogelijkheden van deze nieuwe technologie door GOconnectIT.

Het inzicht in de ondergrond is cruciaal voor uitdagingen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouwopgaven. Hoewel Nederland al veel ondergrondse data heeft, zijn deze vaak verspreid. Een Digital Twin van de ondergrond combineert alle basisregistraties met informatie uit de WIBON. Hierdoor kan de Digital Twin worden gebruikt voor vervangingsprojecten en het voorkomen van graafschade en faalkosten.

Dus ben je benieuwd hoe dik de kluwen van kabels, leidingen, riolering en boomwortels onder de grond zijn? Of benieuwd hoe bodemdata wordt gevisualiseerd samen met drainage of ondiep grondwater. Alle data gebundeld zodat je veiliger, slimmer en meer duurzaam beslissingen kunt maken.

Een Digital Twin maakt voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur snel zichtbaar waar nog ruimte is onder de grond en waar het risico op faalkosten groter is.

Jan Smit

Meer weten?

Jan Smit

Neem gerust contact met ons op.
Jan Smit is onze expert op dit gebied.

Mail mij

Waarom Digital Twin?

  1. Met een Digital Twin kan je ontwerpen van gebouwen en infrastructuur simuleren en verbeteren. Je kan je ontwerp al testen voor het fysiek tot uitvoering wordt gebracht.
  2. Je kunt real-time gegevens van infraprojecten verzamelen en analyseren. Dit zorgt voor minder stilstandtijden en je kan problemen sneller oplossen.
  3. De betrouwbaarheid van processen gaat omhoog bij complexe bouw- en graafprojecten.

Nog nooit was complexe projecten plannen of bestaande evalueren zo gemakkelijk met de combinatie techniek en data. De technologie is zo ver om data bij elkaar te brengen en krachtige 3D-modellen van de ondergrond te kunnen maken.

Point cloud data, gecombineerd met de basisregistraties en nieuwe technieken, ondersteund door enorme rekenkracht, maken het mogelijk heel Nederland te visualiseren en analyseren. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op via onderstaand formulier!

"Nog nooit was complexe projecten plannen of bestaande evalueren zo gemakkelijk met de combinatie techniek en data"

Digital Twin ondergrond

Laat je vrijblijvend meenemen in de wereld van Digital Twin

Wil je meer weten over de (toepassingen) van de Digital Twin? Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.