Fiberglass Aanleg Istock

Glasvezeluitrol in België versnelt

De uitrol van glasvezel in België is in één jaar ruim verdubbeld. Daarmee zijn onze Zuiderburen de sterkste groeier in Europa. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de FTTH Council Europe zoals deze gepresenteerd werden op de FTTH Conference 2022 in Wenen.

België is de grootste groeier met +109 % Homes Passed van september 2020 t/m september 2021. Het land staat bovenaan in de top 5 van relatief grootste groeiers in de Market Panorama 2022 van de FTTH Council Europe.

Glasvezeldekking Europa

De gerealiseerde stijging is grotendeels te danken aan het FTTH-project van Proximus. Proximus investeert sinds enkele jaren volop in glasvezel en wil die investering de komende jaren nog versnellen.

Maar de cijfers betekenen niet dat België plots leidend is in glasvezelaanleg. In vergelijking met andere landen staat het land nog steeds in de achterhoede op een 23e plaats van de EU27 ranglijst van de FTTH Council Europe.

De buurlanden doen het wel beter: Frankrijk haalt 67 procent penetratie. Nederland 48 procent. Luxemburg zit inmiddels boven de 70 procent. De grootste uitdaging in absolute aantallen hebben Duitsland (22 procent) en het Verenigd Koninkrijk (27 procent).

FTTH-dekking Europa 2021

Bron: Market Panorama 2022 - FTTH Council Europe

Infrastructuur vernieuwen

De rangschikking verdient wel enige nuance: veel landen die vandaag verder staan met glasvezel, hadden een telefoonnetwerk dat veel minder geschikt was voor breedbandinternet.

In België kon een speler als Proximus veel langer verder bouwen op die al bestaande infrastructuur. Waardoor de urgentie voor glasvezelaanleg minder groot was. Ook de kabelinfrastructuur van Telenet, de grootste concurrent van Proximus, laat vandaag snelheden tot 1 Gbps toe. Maar omdat hier de aansluiting tot aan de huizen via coax loopt en niet via glasvezel wordt dat niet meegeteld als FTTH.

Een interessante trend: vandaag komt 41 procent van de glasvezeluitrol van de historische staatsmonopolies. In 2012 was dat nog 21 procent. In 55 procent van de gevallen komt de uitrol van alternatieve internetproviders. Dat was in 2011 nog 71 procent. De rest van de aanleg is vooral afkomstig van nutsbedrijven of lokale overheden. Dat wijst er op dat grote operatoren, die van oudsher al aanwezig waren in een bepaald land, vandaag veel meer inzetten op glasvezel dan vroeger.

Glasvezel race

In België zal er de komende jaren een "race to be first"’ kunnen gaan plaatsvinden tussen Proximus (met de merken Fiberklaar en Unifiber) en Telenet. Telenet heeft op 19 juli 2022 officieel aangekondigd intensief te gaan samenwerken met met Fluvius (de Belgische netbeheerder van de elektriciteits- en gasnetwerken) om de uitrol van echt glasvezel ook op te gaan pakken, als vervanging van de huidige kabel netwerken.

Proximus gaf eerder aan, samen met zijn Vlaamse en Waalse joint ventures Fiberklaar en Unifiber, te mikken op 4,2 miljoen glasvezelaansluitingen in België tegen 2028. Wat een dekkingsgraad van 70 procent van alle gezinnen en bedrijven zou betekenen.

In België kan er de komende jaren een "race to be first"’ gaan plaatsvinden

Het laatste nieuws is dat rond 2032 vrijwel alle Belgische huishoudens en bedrijven over glasvezel zouden kunnen beschikken. Concurrent Telenet en elektriciteitsnetbeheerder Fluvius sloten vorig jaar al een intentieovereenkomst om samen glasvezel uit te rollen in Vlaanderen. Wat nu dus geëffectueerd is met een daadwerkelijke samenwerking tussen het mediabedrijf en Fluvius, dat in handen is van 300 Vlaamse steden en gemeenten. De bedoeling is uiteraard dat deze nieuwe samenwerking de uitrol van glasvezel in Vlaanderen verder versnelt.

Personeelstekort

Grootste uitdaging in de daadwerkelijke glasvezeluitrol is het grote personeelstekort. Proximus moet bijvoorbeeld dringend op zoek naar 3.000 extra personeelsleden, wil ze geen vertraging oplopen met de uitbouw van haar glasvezelnetwerk. Maar die mensen vinden blijkt een hele uitdaging.

Zoals eerder aangegeven wil Proximus 70 procent van alle gezinnen en bedrijven tegen 2028 van supersnel internet via glasvezel voorzien, tegenover 15-20 procent vandaag. Om dat doel te bereiken - en voorsprong te nemen op concurrent Telenet - moeten vanaf 2023 jaarlijks 600.000 gezinnen en bedrijven op het glasvezelnetwerk worden aangesloten. Als het telecombedrijf geen vertragingen wil oplopen bij de uitrol moet het tegen 2023 3.000 extra werkkrachten vinden.

Het gaat in de eerste plaats om mensen die de fysieke arbeid op de bouwplaats doen, maar ook om communicatie-experts, projectleiders en netwerkarchitecten.
Geen eenvoudige opdracht, want Proximus deed de voorbije jaren al grote inspanningen om het aantal fiber medewerkers naar 3.000 op te schalen.

Een mogelijkheid om geschoolde fiber medewerkers naar België te brengen, is samenwerken met partners die ervaring hebben opgedaan in het buitenland. Bijvoorbeeld Zuid-Europa loopt voor in de uitrol van fiber, waarbij Portugal en Spanje al over de piek heen zijn.

Geschoolde vakmensen

Die mensen naar België overbrengen is echter niet vanzelfsprekend. Ze moeten een Belgisch certificaat verdienen voor ze in Vlaanderen, Wallonië of Brussel aan infrastructuur mogen werken. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met veiligheidsoverwegingen en taalvereisten. Dergelijke ondergrondse werken zijn niet zonder risico, want de glasvezel wordt gelegd naast gas- en waterleidingen, waarbij snel gereageerd moet worden als iets fout loopt.

Om dus toch ook het aantal Belgische vakkrachten op te schalen, kijkt Proximus nu bijvoorbeeld naar de omscholing van wegenwerkers tot gecertificeerde fiber medewerkers die de daadwerkelijke uitrol voor hun rekening kunnen gaan nemen.

Ambities voor 2028

Buiten kijf staat dat de ambities van alle partijen glashelder zijn, tegen 2028 moet het grootste gedeelte van België voorzien zijn van bliksemsnel glasvezel.

Go Fiberconnect Ftth Uitrol Software

Over Sogelink Group

Sinds 2022 maken we deel uit van Sogelink Group, de Europese marktleider in software voor de bouw- en infrasector met hoofdkantoren in Nederland, Frankrijk, Noorwegen en 700 medewerkers. Als groep is het ons doel om bouw- en infraprojecten te vereenvoudigen. Dit doen we met softwareproducten en diensten - ontdek ze allemaal op Sogelink.com.

Onze dataspecialisten doorgronden adresdata voor adresvalidatie; het startpunt voor ieder geslaagd glasvezelproject. Conflicten met bestaande infrastructuur komen aan het licht met software waarin onze expertise met kabels en leidingen verweven zit. Dit kan veel graafschade voorkomen.
En met GO FiberConnect helpen we de FTTH-rollout in Europa versnellen. Deze software heeft zich al bewezen in 300+ projecten in de Benelux en de DACH-regio’s!

Lees verder over onze software voor de fibersector op gofiberconnect.com