IMG 1321 1 (1)
Bart van Oudbroekhuizen

Meer weten?

Bart Van Oudbroekhuizen

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Bart van Oudbroekhuizen is onze expert op dit gebied.

Meer weten?

Bodemvervuiling en de CROW 400

Bodemverontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van onze bodem en het milieu. Het omvat de aanwezigheid van schadelijke stoffen en verontreinigende stoffen in de bodem, die schadelijk zijn voor mens en milieu. Om de risico’s te beperken is de CROW 400 richtlijn opgesteld. Hierin is het doen van bodemonderzoek verplicht bij elk bouwproject. Meer weten? Download dan het infopakket.

 

Gratis informatiepakket

Risico’s

Verontreinigde bodems kunnen een ernstige bedreiging vormen voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Mensen kunnen worden blootgesteld aan verontreinigende stoffen door direct contact met de bodem, het inademen van dampen of het consumeren van gewassen die op verontreinigde grond zijn gegroeid. De verontreinigende stoffen kunnen zich ook verspreiden naar het grondwater, wat kan leiden tot verdere verspreiding van de vervuiling en het potentiële risico op besmetting van drinkwaterbronnen.

Dus het werken in een verontreinigde bodem zorgt niet alleen voor gezondheidsrisico’s bij medewerkers en omwonenden, ook zorgt dit voor vervuiling van het milieu.

Verplichting van bodemonderzoek

Om risico's te voorkomen is het verplicht geworden bodemonderzoek uit te voeren zodra er in de grond gegraven gaat worden. Een bodemonderzoek geeft informatie over de kwaliteit van de bodem en de eventuele aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Hierdoor zie je dus uiteindelijk een overzicht van de mogelijkheden of beperkingen per locatie. Het doen van de verplichte bodemonderzoek is onderdeel van de CROW 400 richtlijn.

De CROW 400 richtlijn is van groot belang voor het veilig en risico gestuurd uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde bodems en bij het omgaan met gevaarlijke stoffen in deze bodem. Door deze richtlijn kunnen de gevaren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op een locatie worden geëvalueerd. CROW 400 houdt rekening met de specifieke risico's van bodemverontreiniging die op een bepaalde locatie aanwezig zijn.

De CROW 400 module

Met de CROW 400 module heb je met enkele klikken toegang tot waardevolle bodemgegevens om te voorkomen dat je onbewust in vervuilde grond werkt, of om te weten welke maatregelen je moet nemen. Borg de veiligheid en gezondheid van grondroerders. Dit is makkelijker, sneller en goedkoper dan ooit dankzij de nieuwe CROW 400 module in de Klic Altijd & Overal Service.

Quickscan en gratis Basisscheck beschikbaar in CROW 400 module

In onze nieuwe CROW 400-module is een basischeck en een Quickscan beschikbaar. Voordat je een Quickscan aanvraagt, kun je eerst een basiscontrole uitvoeren, ook wel bekend als de "tracébeoordeling CROW 400". Deze tracébeoordeling is kosteloos en helpt je vervolgens bij het preciezer vaststellen van welk tracé je de quickscan wilt laten uitvoeren.

Onze Quickscan biedt snel inzicht in of bodemverontreiniging een belemmering vormt voor de uitvoering van ruimtelijke plannen. Deze beoordeling kan worden gebruikt als onderdeel van de bodemtoets, die vereist is bij het opstellen of aanpassen van bijvoorbeeld diverse bestemmingsplannen. Met onze nieuwe Quickscan kun je in Klic Beheer een volledig geautomatiseerde conclusie krijgen over eventuele bodemverontreiniging en kabels en leidingen informatie ter plaatse.

Nieuwsgierig? Neem dan snel contact op! 


Voordelen

  • Veiligheid van mens

    Door een verontreinigde bodem in kaart te brengen, worden medewerkers die met de grond werken, beschermd. Daarnaast vermindert het ook de risico's voor omwonenden.
  • Kostenbesparing

    Het effectief omgaan met risico's kan kostenbesparend zijn op de lange termijn, doordat problemen voorkomen worden.
  • Milieubewustzijn

    Door specifiek te kijken naar het type verontreinigende stoffen en de mogelijke gevolgen voor het milieu, wordt er actief bijgedragen aan milieubewust werken.