Quickscan Bodem Quickscan Bodemvervuiling Crow 400

Quickscan Bodemonderzoek

Met behulp van de Quickscan bodem (CROW 400 Quickscan) kun je eenvoudig een (graaf)tracé in kaart brengen en binnen enkele klikken een volledig geautomatiseerde conclusie krijgen over eventuele bodemverontreiniging ter plaatse.

Ik wil quickscan oplossing

Als werkvoorbereider, projectleider, uitvoerder en als civiel medewerker heb je alle benodigde CROW 400 bodemdata letterlijk binnen handbereik dankzij nieuwe vervuilde bodem module.

Quickscan CROW 400

Een quickscan bodemonderzoek wordt ook wel quickscan CROW 400 genoemd. Want voor de geselecteerde (graaf)locatie worden alle bronnen geëvalueerd die staan aangegeven in de CROW400-richtlijn. Op basis van deze evaluatie wordt een conclusie getrokken, waarbij wordt bepaald of er sprake is van verdenking van bodemverontreiniging of niet.

Wat is de uitkomst van een quickscan?

De CROW Quickscan fungeert als een 'verkeerslicht' en levert twee mogelijke conclusies op:

  • Onverdacht: Als de locatie als "onverdacht" wordt beoordeeld, kan de Quickscan bodemonderzoek als bewijsmiddel worden gebruikt om verder te mogen met het werkproces.

  • Verdacht: Als de Quickscan bodemonderzoek "verdacht" aangeeft, is nader onderzoek vereist. Dit om te bepalen hoe om te gaan met werken in of bij verontreinigde bodem.

Bij een nadere beoordeling kan gebruik worden gemaakt van een combirapportage die zich specifiek richt op de locatie waar mogelijke bodemverontreiniging is vastgesteld.

Bart van Oudbroekhuizen

Meer weten?

Bart Van Oudbroekhuizen

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Bart van Oudbroekhuizen is onze expert op dit gebied.

Meer weten?

Hoe werkt CROW 400 oplossing binnen KAOS?

Met de CROW 400-module van GOconnectIT doorloop je de verplichting voor verkennend bodemonderzoek via een eenvoudige, overzichtelijke en allesomvattende oplossing.

Het is mogelijk om vóórdat je een quickscan aanvraagt, een basiscontrole uit te voeren, ook wel bekend als de "tracébeoordeling CROW 400". Deze tracébeoordeling is kosteloos en helpt je vervolgens bij het nauwkeuriger bepalen van welk tracé je de quickscan wilt uitvoeren.

Vervolgens dien je de digitale Quickscan uit te voeren. Deze bevat alle benodigde informatie en maakt het mogelijk om verkennend bodemonderzoek eenvoudiger, overzichtelijker en kostenefficiënter uit te voeren dan ooit tevoren.

CROW 400 quickscan klicbeheer

Wanneer Quickscan Bodem?

Bodemonderzoek vormt een cruciale en verplichte stap in diverse bouw- en graafprojecten. Het biedt waardevolle en noodzakelijke inzichten in de bodemsamenstelling en mogelijke verontreinigingen. In veel gevallen schrijft de wetgeving het uitvoeren van bodemonderzoek expliciet voor bij bepaalde projecten. Als werkgever wil je echter ook de veiligheid van je werknemers waarborgen, en daarom is het vermijden van werken in verontreinigde grond van groot belang.

Hier vind je een uitgebreid overzicht van situaties waarin bodemonderzoek verplicht is.

Voor wie is Quickscan bodem verplicht?

Het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek is verplicht voor opdrachtgevers en aanemers. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht opdrachtgevers van graafwerkzaamheden. Het is verplicht ook voor aannemers omdat zij fungeren als werkgever. Werkgevers zijn verplicht het niet toegestaan om werknemers risico's te laten lopen op het werken in verontreinigde grond. Vanuit de Wet Bodembescherming (Wbb) wordt ook verboden verontreinigde grond te verspreiden. Het is een verplichte stap om verkennend bodemonderzoek uit te voeren en vast te stellen of er sprake is van eventuele verontreiniging.

Voorkom dat je graaft waar dat niet mag én zorgen dat je over alle bodemdata beschikt zónder dat je hiervoor de grond in moet

Waarom is Quickscan Bodem?

Het uitvoeren van een Quickscan bodemonderzoek is verplicht bij elke graafbeweging, om twee juridische redenen:

  1. Veilig werken: Volgens de Arbeidsomstandighedenwet ben je als werkgever verplicht om betrokkenen te beschermen tegen besmetting door bodemverontreiniging bij graafwerkzaamheden.

  2. Procedures voor werken in verontreinigde grond: De Wet Bodembescherming (Wbb) verbiedt de verspreiding van verontreinigde grond. Het is daarom verplicht om verkennend bodemonderzoek uit te voeren en te bepalen of er sprake is van verontreiniging.

Om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, moet de milieuhygiënische bodemkwaliteit bekend zijn voordat er gegraven wordt. Het vereiste vooronderzoek moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en verschillende protocollen en richtlijnen, waaronder de CROW 400.

Naast de wettelijke vereisten zijn er ook andere redenen om een Quickscan bodemonderzoek uit te voeren:

  • Veiligheid en risicobeheersing: Het biedt inzicht in mogelijke bodemvervuiling en daarmee voorkomt het gevaren voor degenen die in mogelijk verontreinigde grond werken.
  • Voorkomen van vertraging: Door voorafgaand aan graafwerkzaamheden een Quickscan uit te voeren, voorkom je onverwachte verrassingen en vertragingen tijdens de uitvoering, en verminder je risico's voor collega's.
  • Efficiëntie en uniformiteit: Een Quickscan bodem kan tijdbesparend, gestandaardiseerd en uitgebreid zijn
  • Combineer met informatie over kabels en leidingen: Door samen te werken met BDOK en de Klic Altijd & Overal Service, krijg je een uniek overzicht van bodeminformatie en kabels en leidingen (Klic) in één handige applicatie.

Kortom het uitvoeren van een Quickscan bodemonderzoek biedt niet alleen wettelijke naleving, maar ook redenen waarom uit te voeren op het gebied van veiligheid, efficiëntie en risicobeheersing bij werken in de ondergrond.

Tips bij Quickscan Bodemonderzoek

Hieronder twee belangrijke tips bij quickscan bodem:

V&G plan

Een tip voor quickscan bodem is om de resultaten op te nemen in het V&G plan. V&G staat voor "Veiligheid en Gezondheid op het Werk," en de wetgeving in dit kader is van toepassing op alle aspecten van veiligheid en gezondheid op de werkplek, inclusief bodemonderzoek.

Bufferzone

Een complete quickscan onderzoekt niet alleen de exact ingetekende (graaf)locatie, maar ook het omliggende gebied. Dit is verplicht volgens de CROW 400-richtlijnen en vereist nauwkeurige aandacht waarom. Hieronder leggen we zo helder mogelijk uit hoe dit werkt met de zogenaamde "bufferzone."

Bij het uitvoeren van een quickscan wordt automatisch een bufferzone van 5 of 20 meter rondom de exact ingetekende (graaf)locatie gecreëerd. Als deze bufferzone het grondwater raakt, wordt een buffer van 20 meter toegepast. Als er geen grondwater wordt geraakt, hanteert de quickscan een buffer van 5 meter.

Deze berekening is volledig geautomatiseerd en zeer gedetailleerd. Het elimineert de noodzaak voor gebruikers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het bepalen van de benodigde bufferzone. De vastgestelde afstanden voldoen aan de eisen van zowel de CROW 400 als de NEN 5740.

Klic melding voorafgaand aan graafwerkzaamheden

Voordat je begint met machinaal graven, is het wettelijk verplicht om een Klic-melding, ook wel bekend als een graafmelding, te doen.

Deze Klic-melding is cruciaal om graafschade te voorkomen. Snel en eenvoudig een Klic-melding aanvragen kan via de website klic-app.nl.

Wil je een Quickscan Bodemonderzoek direct integreren met de meest gebruikte Klic- en veilig graven software-oplossing in Nederland? Hiermee heb je alle bodeminformatie direct beschikbaar in één overzichtelijke applicatie. Vraag dan meer informatie aan over de Klic Altijd & Overal Service in combinatie met bodemverontreiniging.