Graven In Straat2014
Contact

Rudi Zoet

Rudi Nieuw

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Reconstructie de Kanis

De Kanis wordt op een ingrijpende, innovatieve en duurzame manier aangepakt. Door de slappe veengrond ontstaan verzakkingen.

Deze verzakkingen leveren problemen op zoals kuilen en scheuren in de weg, water op straat, blootliggende funderingen en afknappende leidingen. Ophoging gebeurt door een toekomstbestendige techniek toe te passen: een betonvloer op palen. De werkzaamheden betreffen het plaatsen van betonvloeren op palen bij wegen en stoepen en betonbakken voor kabels en leidingen, het aanleggen van een groenpark met voetgangersbrug in de kern en werkzaamheden aan duikers, speeltoestellen, groen en verlichting. Deze aanpak vergt ook een innovatieve benadering van het proces kabels en leidingen. GOconnectIT is namens de Gemeente Woerden verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dit goed op elkaar aansluit.