Go Wibon Wion Kabels
Contact

Jaap Luiten

Jaap Luiten

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Grebbedijk

Waterschap Vallei en Veluwe pakt de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen aan om te voldoen aan de toekomstige veiligheidsnormen. De verbetering van de dijk is een kans om tegelijkertijd het omliggende gebied aan te pakken.

De Grebbedijk, de Nederrijn en de uiterwaarden vormen namelijk bijzondere riviernatuur, waar het fijn wandelen en fietsen is. Het gebied heeft ook een belangrijke functie voor planten en dieren, want het verbindt de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe met elkaar. Witteveen en Bos werkt vanuit het Voorkeursalternatief (VKA) het ontwerp verder uit.

In en nabij de dijk liggen verschillende kabels en leidingen. Van deze kabels en leidingen wordt vastgesteld of ze een raakvlak vormen met de werkzaamheden aan de dijk en of ze nog voldoen aan de eisen en normen van het waterschap. De dijkversterking biedt ook een kans voor netbeheerders om hun netwerken toekomstbestendig te maken met het oog op o.a. de energietransitie. GOconnectIT zorgt voor het gehele coördinatie van het proces kabels en leidingen in samenwerking met Witteveen en Bos. Meer informatie over dit project hier te vinden.