Gekleurde Kabels Buiten Swiss Knife (1)
Contact

Arjan van Boheemen

Arjan Van Boheemen

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

N501 Texel

Op basis van het Programma provinciale fietsknelpunten zijn op Texel meerdere fietsoversteken op de N501 als knelpunt geselecteerd. Samen met de gemeente Texel is beschouwd welke oversteken prioriteit verdienen en op welke wijze dit ruimtelijk is in te passen.

Dit heeft geresulteerd in de twee kruisingen waarbij door realisatie van een middengeleider in combinatie met een linksaffer (kruising N501-Redoute) en wijziging in een rotonde (N501-Keesomlaan) de doorstroming en verkeersveiligheid kan worden verbeterd. GOconnectIT is namens de Provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het gehele kabels- en leidingenproces; vanaf het inzichtelijk maken van raakvlakken met bijhorend maatregelenplan en risico inventarisatie tot en met het verzorgen van de financieel/ juridische documenten en coördinatie van het proces bij het verleggings proces.