Img 0859
Contact

Matty van Leeuwen

Matty Van Leeuwen Copy

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

N213

(AFGEROND) Het wegennet van Westland is zwaar belast. Tegelijkertijd is Westland van groot economisch belang voor Zuid-Holland. Bereikbaarheid is daarbij een essentiële randvoorwaarde.

Betere bereikbaarheid, maar ook verbetering van leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn doelen die de provincie Zuid-Holland wil behalen met de verschillende werkzaamheden aan de weg in het Westland. De eerste werkzaamheden die buiten zichtbaar zullen zijn, bestaan uit het verleggen van kabels en leidingen. Omdat de N213 breder wordt en in de meeste gevallen de kabels en leidingen niet onder asfalt mogen liggen, omdat deze dan slecht bereikbaar zijn, worden de kabels en leidingen verlegd. Grote uitdaging in dit project zijn de vele aanwezige kabels en leidingen en de beperkte en beschikbare ruimte om deze te verleggen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en GOconnectIT treedt hierin op als adviseur in de contractvoorbereidingsfase.