Klant in the spotlight
Contact

Peter van der Helm

Peter van der Helm

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Hogedijk Aalsmeer Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert maatregelen uit om de regionale waterkering Hogedijk in Aalsmeer weer te laten voldoen aan de veiligheidsnorm IPO V.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert maatregelen uit om de regionale waterkering Hogedijk in Aalsmeer weer te laten voldoen aan de veiligheidsnorm IPO V. Het kadeverbeteringstraject bevindt zich tussen de kruispunten Aalsmeerderweg – Stommeerkade en het kruispunt Bosrandweg-Oosteinderweg. Het project wordt gekenmerkt door diverse grondophogingen van maximaal 1 meter, het aanbrengen van damwanden en het uitvoeren van reconstructies aan de rijbanen. GOconnectIT is verantwoordelijk voor het proces kabels en leidingen derden in de planvormings- en uitvoeringsfase. Hiertoe behoort het verzorgen van een knelpuntenanalyse, verzorgen van administratieve en juridische documenten in relatie tot het verleggingsproces (VTA’s/VTM’s, KVV’s en POSsen), opstellen van contractstukken k&l voor het RAW bestek, coördinatie met netbeheerders en haar aannemers in de voorbereiding en uitvoering.

Meer informatie over dit project vind je hier.