A Lanes A15 Botlek
Contact

Kevin Gravesteijn

Kevin Gravensteijn

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

Het project dijkversterking Gorinchem - Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Voor dit project is gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie, waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.

De Graaf Reinaldalliantie wordt gevormd door Waterschap Rivierenland en de combinatie Waalensemble bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij. In juni 2021 is de uitvoering gestart en naar verwachting is de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg eind 2025 hoogwaterveilig.

Als projectleider K&L (derden) ben ik binnen het project verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie van de voor het project noodzakelijke verleggingen van kabels en leidingen. De focus ligt daarbij op het tot stand brengen en bewaken van de planning van de verleggingen i.r.t. de civiele werkzaamheden.

A Lanes A15 Botlek