Coordinatie Kabels En Leidingen Dijkverbetering Onder Water 2
Contact

Peter van der Helm

Peter van der Helm

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Dijk Kudelstaartseweg

De dijk langs de Kudelstaartseweg in Kudelstaart beschermt de Zuiderlegmeerpolder en bewoners tegen hoog water.

De dijk is op sommige plaatsen niet hoog of sterk genoeg en het is nodig om deze te verbeteren. Er wordt een complete nieuwe damwand geplaatst in de Kudelstaartseweg tevens komt er een nieuw riool. Dit heeft voor de kabels en leidingen de volgende impact:

  • Alle langsliggende kabels en leidingen aan de noordzijde van de weg moeten naar de zuidzijde
  • 63 huisaansluitingen van (kapitale) woningen gaan de damwand kruisen

Bij dit project is omgevingsmanagement belangrijk.  Niet alleen de gemeentegrond gaat op de schop, er zal ook gegraven moeten worden in de voortuinen. Waternet is afgelopen zomer bij iedereen thuis langs geweest om draagvlak te creëren. GOconnectIT gaan ervoor zorgen dat met samenwerking van de netbeheerders de bewoners zo kort als mogelijk last hebben van de werkzaamheden. 

Coordinatie Kabels En Leidingen Dijkverbetering Onder Water 2

Meer informatie over dit project is hier te vinden en meer informatie over het beschermen tegen hoog water vind je hier.