Vijf Belangrijke Trends In De Infrawereld
Contact

Otmar Beltman

Otmar Beltman

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

IJsseldelta Fase 2

(AFGEROND) Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer.

Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om de regio Kampen-Zwolle-Dronten beter te beschermen tegen hoogwater. Dit programma bestaat uit:

  • De aanleg van de Reevesluis door Rijkswaterstaat;
  • Sloop van de Roggebotsluis, de bouw van een nieuwe brug over het Drontermeer, aanpassing van de vaargeul, in combinatie met een ongelijkvloerse kruising van de N306 en de N307. En vernieuwing van de N307 tot een stroomweg met parallelwegen, door de provincies Flevoland en Overijssel;
  • Versterking en verhoging van de Drontermeerdijk, inclusief de provinciale weg op de kruin (N306) door het waterschap Zuiderzeeland;
  • Hoogwaterbeschermingsmaatregelen voor het recreatieterrein Roggebot door provincie Overijssel.

GOconnectIT is verantwoordelijk voor de coördinatie van de verlegging van de kabels en leidingen die vooruitlopend op het hoofdcontract verlegd worden.