Klant in the spotlight
Contact

Peter van der Helm

Peter van der Helm

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Stationsgebied Hilversum

De gemeente Hilversum wil van het stationsgebied een welkome, aantrekkelijke en groene entree van Hilversum maken.

Het huidige gebrek aan oriëntatie, de betonnen kille uitstraling, het gebrek aan structurele fiets parkeerplekken op korte afstand van het station en de bereikbaarheid en doorstroming voor gemotoriseerd verkeer rondom het station, zijn al jaren een ergernis voor velen en dient te worden verbeterd. De komende jaren wordt het stationsgebied her ontwikkeld middels verschillende projecten. De kelder van het voormalige GAK (Gemeentelijk Administratie Kantoor) wordt gesloopt, het busstation en de Schapenkamp worden gereconstrueerd, een fietsenkelder en verschillende woontorens worden gebouwd. GOconnectIT is betrokken voor het proces conditionering kabels en leidingen derden. Hiertoe behoort het verzorgen van een knelpuntenanalyse, verzorgen van administratieve en juridische documenten in relatie tot het verleggingsproces (VTA’s/VTM’s, KVV’s en POSsen), opstellen van contractstukken k&l voor het RAW bestek, coördinatie met netbeheerders en haar aannemers in de voorbereiding en uitvoering om tot verleggingen van kabels en leidingen te komen. Meer informatie over dit project vind je hier.