Go Wibon Wion Kabels
Contact

Jasper Selten

Jasper Goconnectit

Meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Hyde Park

Met de herontwikkeling van dit verouderde en deels leegstaande kantorenpark Beukenhorst-West wordt met Hyde Park een nieuwe stadswijk met hoogstedelijke uitstraling inclusief winkels, horeca en gemaksvoorzieningen gecreëerd.

Er is ruimte voor maximaal 4.000 woningen met bijbehorende voorzieningen. De stedenbouwkundige opzet gaat uit van hoge dichtheden en hoogwaardige en intieme openbare ruimte. De nieuwe woningen worden niet meer aangesloten op gas, maar op een WKO-systeem dat ingepast moet worden in openbare ruimte waar al een forse hoeveelheid kabels en leidingen ligt. De gefaseerde bouw zorgt voor uitdagingen op het vlak van verleggingen van de kabels en leidingen, die ook gefaseerd moet verlopen. GOconnectIT is verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan. Meer informatie over Hyde Park vind je hier.