Klic April 13

CROW 400 veiligheidsklasse: welke veiligheidsklassen zijn er voor de CROW 400?

In dit artikel bespreken we de CROW 400 veiligheidsklasse. Dit zijn veiligheidsklassen die zijn bepaald voor de CROW 400. De CROW 400 is gericht op meer maatwerk bij het bepalen van veiligheidsmaatregelen omtrent het werken in of met vervuilde grond.

Typen van veiligheidsklassen

Er zijn drie veiligheidsklassen in CROW 400: oranje, rood en zwart.

Deze veiligheidsklassen worden vastgesteld op basis van een grondige risicoanalyse. De onderscheidende factoren tussen de veiligheidsklassen in CROW 400 zijn gebaseerd op de mate van verontreiniging en de bijbehorende risico's die daarmee gepaard gaan.

Veiligheidsklasse van CROW 400

Voorkomen dat je graaft waar dat niet mag én ervoor zorgen dat je over alle data beschikt zónder dat je hiervoor de grond in moet?

Met CROW 400 module beschik je met enkele klikken over waardevolle bodemdata om te voorkomen dat je onbewust in vervuilde grond werkt óf weet welke maatregelen je moet nemen. Kortom borg de veiligheid en gezondheid van grondroerders, makkelijker en sneller dan ooit.

Gratis informatiepakket

De 3 veiligheidsklasse uitgelegd

1) Veiligheidsklasse Oranje

Deze klasse duidt op een situatie met een beperkte mate van verontreiniging en daarmee gepaard gaande lage risico's. In deze klasse kunnen minder strikte veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn, maar er moeten nog steeds passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen.

2) Veiligheidsklasse Rood

Deze klasse omvat situaties met een matige mate van verontreiniging en bijbehorende matige risico's. Bij werkzaamheden in deze klasse moeten uitgebreidere veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de gezondheid en veiligheid van betrokkenen te beschermen.

3) Veiligheidsklasse Zwart

Dit is de hoogste veiligheidsklasse en wijst op een situatie met een aanzienlijke mate van verontreiniging en daarmee gepaard gaande hoge risico's. Bij werkzaamheden in deze klasse moeten zeer strikte en uitgebreide veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd om een veilige werkomgeving te waarborgen.

In de tabel hieronder vind je een overzicht van de diverse CROW 400 veiligheidsklassen.

Veiligheidsklasse tabel CROW 400

Veiligheidsklasse en maatregelen

De veiligheidsklasse op zich bepaalt niet automatisch welke maatregelen moeten worden genomen, maar het biedt een richtlijn voor de veiligheidsdeskundige om te bepalen welke maatregelen (en op welk niveau) passend zijn. De keuze van de beheersmaatregelen wordt al in de ontwerpfase gemaakt en wordt onderbouwd door de veiligheidskundige.

Lees hier meer over CROW 400 maatregelen.

Bepaalde elementen zijn verplicht, zoals het afschermen van het werkterrein, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het treffen van technische maatregelen. Tijdens de uitvoeringsfase controleert de veiligheidskundige van de uitvoerende partij de getroffen maatregelen en past deze indien nodig aan.

Kortom bij het werken met verontreinigde grond is het dus belangrijk om de CROW 400 veiligheidsklasse in de gaten te houden. Hierdoor beperk je de risico's die zich kunnen voordoen voor het milieu en de mens. 

Informatiepakket CROW 400

Ontvang vrijblijvend een informatiepakket omtrent vervuilde grond.