Klic April 28

CROW 400 maatregelen: een overzicht van de belangrijkste CROW 400 maatregelen

In dit artikel bespreken we graag de belangrijkste CROW 400 maatregelen. Dit zijn diverse belangrijke maatregelen die worden voorgeschreven in de CROW 400 richtlijn voor het werken met verontreinigde bodem, aangevuld met extra informatie.

Ga snel naar:

  1. Belangrijke informatie over CROW 400
  2. Grondroerende activiteiten
  3. Overzicht van belangrijkste maatregelen
  4. Hoe weet je welke maatregelen? 

Belangrijk om te weten over CROW 400

Maatregelen en veiligheidsklasse

De veiligheidsklasse bepaalt niet altijd en standaard welke maatregelen moeten worden genomen. Zie het meer als richtlijn om te bepalen welke maatregelen (en op welk niveau) passend zijn.

Risicogestuurd werken

De CROW 400 benadrukt het belang van risicogestuurd werken, waarbij de veiligheidsmaatregelen worden afgestemd op de specifieke risico's van het project. Hierbij dient rekening gehouden te worden met factoren zoals de aard en omvang van de verontreiniging, de locatie van de werkzaamheden en de potentiële blootstelling van medewerkers en het milieu aan verontreinigende stoffen.

 

Onderscheid vluchtige en niet-vluchtige stoffen

De richtlijn maakt een duidelijk verschil tussen het werken met stoffen die al dan niet vluchtig zijn, en vereist verschillende benaderingen en maatregelen voor elk type stof. Bij het werken met vluchtige stoffen moeten er bijvoorbeeld specifieke maatregelen worden genomen om verspreiding van dampen te voorkomen, terwijl bij niet-vluchtige stoffen andere vormen van bescherming nodig zijn.

Maatwerk

De CROW 400 richtlijn stimuleert het gebruik van maatwerk bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen, zodat onnodige en niet-effectieve maatregelen worden vermeden. Dit betekent dat voor elk project een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt van de risico's en de meest geschikte en doeltreffende maatregelen moeten worden toegepast.

Grondroerende activiteiten

De richtlijn is van toepassing en verplicht bij grondroerende activiteiten. Grondroerende activiteiten? Hieronder vind je voorbeelden wat onder grondroerende activiteiten vallen. Zo weet je in welke situaties je CROW 400 moet toepassen.

  • Graafwerkzaamheden en grondverzet
  • Bodemsanering
  • Bodemonderzoeken
  • Lijnvormige infrastructuur voor waterbodem en landbodem
  • Secundaire bouwstoffen

Voor al deze activiteiten gelden specifieke veiligheidsvoorschriften en maatregelen.

Dus net als je voor elke keer dat je met een machine gaat graven je een Klic-melding doet, ben je ook verplicht om bij graafwerkzaamheden of bijvoorbeeld bodemsanering de CROW 400 richtlijn te volgen en onderzoek te doen naar verontreinigende grond.

Bart van Oudbroekhuizen

Meer weten?

Bart Van Oudbroekhuizen

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Bart van Oudbroekhuizen is onze expert op dit gebied.

Meer weten?

Overzicht belangrijkste maatregelen CROW 400

Vind hieronder tekst en uitleg over belangrijke maatregelen die je in het kader van CROW 400 neemt.

Meer weten?

Dit is geen uitputtende lijst van alle CROW 400 maatregelen, maar het geeft een overzicht van enkele belangrijke aspecten die worden behandeld om veilig werken met verontreinigde bodem te bevorderen. Het is altijd essentieel om de volledige richtlijn te raadplegen voor gedetailleerde informatie en voorschriften.

Vastleggen in V&G-plan

Aannemers moeten de risico's en maatregelen op maat maken en vastleggen in een V&G-plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan), zowel voor de ontwerpfase als de uitvoeringsfase van het project.

Het V&G-plan dient als leidraad voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden en moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt indien nodig.

Maatregelen wat betreft deskundigheid

Afhankelijk van de veiligheidsklasse en de vluchtige of niet vluchtige stoffen, zijn er andere beheersmaatregelen van toepassing wat betreft deskundighheid.

Zo kan de aansturing van het werk lbij de oranje veiligheidsklasse liggen bij een MVK (middelbare veiligheidskundige). Terwijl voor de aansturing in zwarte veiligheidsklassse situaties juist hogere veiligheidskundige nodig zijn (HVK).

Ook bij het toezicht en de uitvoering van het werk zijn andere voorgestelde maatregelen om te nemen welk persoon die voor zijn of haar rekening neemt.

Metingen en materieel

In sommige situaties dien je metingen uit te voeren voor bodemvocht of lucht. Afhankelijk van de veiligheidsklasse wordt dit bepaald.

Denk ook aan de juiste maatregelen wat betreft sanitaire voorzieningen, vonkenvrije systemen of afscherming van het werkgebied. Die laatste is bij elke veiligheidsklasse ongeacht vluchtig of niet vluchtig van toepassing.

 

Bescherming medewerkers

De richtlijn heeft tot doel alle medewerkers die betrokken zijn bij grondroerende werkzaamheden beter te beschermen door middel van specifieke veiligheidsmaatregelen.

Dit omvat onder andere het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het opstellen van procedures voor noodsituaties en het zorgen voor voldoende opleiding en instructies voor alle betrokkenen.

Veiligheid van mens en milieu

Het belangrijkste doel van CROW 400 is het waarborgen van de veiligheid van zowel werknemers als het milieu bij het werken met verontreinigde bodem. Het minimaliseren van blootstelling aan schadelijke stoffen en het voorkomen van verontreiniging van de omgeving staan centraal in de richtlijn.

Bart van Oudbroekhuizen

Meer weten?

Bart Van Oudbroekhuizen

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Bart van Oudbroekhuizen is onze expert op dit gebied.

Meer weten?

Hoe weet je welke maatregelen je moet nemen?

Met CROW 400 module beschik je met enkele klikken over waardevolle bodemdata om te voorkomen dat je onbewust in vervuilde grond werkt óf weet welke maatregelen je moet nemen. Kortom borg de veiligheid en gezondheid van grondroerders, makkelijker en sneller dan ooit.

Meer weten? Vul bovenstaande formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over hoe je de juiste bodemdata ontvangt zodat je weet welke maatregelen je moet nemen.