Klic April 19

CROW 400: Richtlijnen voor veilig werken in en met verontreinigde bodem

CROW 400: Richtlijnen voor veilig werken in en met verontreinigde bodem CROW 400 is de richtlijn die van toepassing is op alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem.

Deze richtlijn is specifiek gericht op risicogestuurd werken met verontreinigde grond en grondwater, waarbij er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.

CROW 400 richtlijn

Als werkvoorbereider, projectleider, uitvoerder en als civiel medewerker is het cruciaal om de benodigde CROW 400 bodemdata op een rijtje te hebben. Daarom vertellen wij jou in dit artikel graag meer over de CROW 400 én over de nieuwe CROW 400 module binnen de Klic Altijd & Overal Service waarmee je met enkele klikken over waardevolle bodemdata beschikt. Alles om te voorkomen dat je onbewust in vervuilde grond werkt óf weet welke maatregelen je moet nemen.

De CROW 400 richtlijn heeft als doel om een methodiek te bieden voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde (water)bodems, baggerspecie en grondwater. Deze richtlijn dient als vervanging van de vroegere handleidingen P132 (werken in of met verontreinigde grond en grondwater) en P307 (kabels en leidingen in verontreinigde bodem).

Bart van Oudbroekhuizen

Meer weten?

Bart Van Oudbroekhuizen

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Bart van Oudbroekhuizen is onze expert op dit gebied.

Meer weten?

Wanneer is CROW 400 van toepassing?

CROW 400 is van toepassing op alle grondroerende activiteiten, zoals:

 • Graafwerkzaamheden (bekijk hier alles wat onder graafwerkzaamheden valt)
 • Bodemsanering (sanering van vervuilde grond)
 • Bodemonderzoeken
 • Archeologie
 • Onderzoek niet gesprongen explosieven
 • Werk op de waterbodem zoals baggeren
 • Het leggen van kabels en leidingen
 • Funderingswerkzaamheden
 • Reconstructies van wegen

Waarom CROW 400?

Er zijn diverse voordelen verbonden aan CROW 400-richtlijn:

 • Veiligheid: Door het toepassen van risicogestuurd werken worden potentieel gevaarlijke situaties beter geïdentificeerd en voorkomen.
 • Efficiëntie: De methodiek van de richtlijn zorgt ervoor dat er doelgericht en efficiënt wordt gewerkt, zonder onnodige vertragingen.
 • Kostenbesparing: Het effectief omgaan met risico's kan op de lange termijn kostenbesparend zijn, doordat problemen worden voorkomen.
 • Milieubewustzijn: Door specifiek te kijken naar de soorten verontreinigende stoffen en de mogelijke gevolgen voor het milieu, wordt er actief bijgedragen aan een milieubewuste werkwijze.

Belangrijkste maatregelen uit CROW 400

De CROW 400 heeft verschillende maatregelen. Wij hebben alvast de belangrijkste op een rijtje gezet:

 1. Bescherming van medewerkers. De medewerkers die grondroerende werkzaamheden uitvoeren, worden met de herziene richtlijn beter beschermd. Dit wordt bereikt door het implementeren van specifieke maatregelen die zijn afgestemd op de risico's die zij kunnen tegenkomen tijdens hun werk.
 2. Onderscheid tussen vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Een belangrijk aspect van de herziene richtlijn is het maken van een duidelijk onderscheid tussen vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Vluchtige stoffen zijn stoffen die gemakkelijk verdampen bij kamertemperatuur en kunnen leiden tot potentieel gevaarlijke dampen. Niet-vluchtige stoffen daarentegen verdampen niet bij kamertemperatuur en hebben meestal een lager risico op verspreiding in de lucht.
 3. Maatwerk bij veiligheidsmaatregelen. Een van de belangrijkste verbeteringen in de herziene richtlijn is het streven naar meer maatwerk bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen. Met de nieuwe richtlijn worden maatregelen nauwkeuriger afgestemd op het daadwerkelijke risico, waardoor onnodige en kostbare maatregelen worden vermeden. 

Lees hier meer over CROW 400 maatregelen.

Kortom, de CROW 400 richtlijn is een waardevol instrument voor alle werkzaamheden in of met verontreinigde grond. Door risicogestuurd te werken en rekening te houden met vluchtige en niet-vluchtige stoffen, worden projecten veiliger en efficiënter uitgevoerd. Kortom, de CROW 400 richtlijn is essentieel voor het verminderen van risico’s voor mens en milieu.

Nieuwsgierig naar CROW 400 oplossing graafwerkzaamheden?

Ben je benieuwd op welke manier je binnen enkele minuten weet je of er voldoende informatie is om aan de slag te gaan binnen de kaders van CROW 400? Kortom wil je als grondroerder met enkele klikken beschikken over waardevolle data die jouw werk een stuk eenvoudiger maakt? Ontdek dan hoe jouw (voor)onderzoek geautomatiseerd en efficiënter kan voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en diverse protocollen en richtlijnen, waaronder de CROW 400.