Gekleurde Kabels Buiten Swiss Knife (1)

Handleidingen Klic Beheer

Om jou als gebruiker van Klicbeheer en de Klic Altijd en Overal Service beter te helpen hebben wij handleidingen en instructievideo's gemaakt. Bovendien hebben wij veelgestelde vragen om een rijtje gezet. Dit om jou zo goed mogelijk te helpen in het gebruik van Klicbeheer.

Heb je nog nooit eerder met Klicbeheer gewerkt? Dan raden we je aan om een gebruikerstraining te volgen.

Servicedesk

Kom je er niet uit?

Heb je na het bekijken van handleidingen en de instructievideo's nog vragen? Neem contact op met onze servicedesk via servicedesk@goconnectit.nl of 085 773 3654

GO Servicedesk
Laatste release

Informatiepolygoon aanvragen in Klicbeheer

De informatiepolygoon is een nieuwe functionaliteit bij Klic-meldingen. Met de informatiepolygoon ontvang je extra informatie om het graafgebied heen. De gegevens uit de informatiepolygoon helpen je om beter te oriënteren en zorgvuldiger te werk gaan, zonder dat er Eis Voorzorgsmaatregelen worden opgelegd. 

Hoe maak ik een (CROW 500) project aan?

Door rechtsbovenin op de knop "nieuw project" te klikken.

 

Hoe vraag ik meerdere Klic-meldingen aan in één project?

Op de kaart kun je "meerdere polygonen intekenen" en aanvragen als Klic-melding.

 

Hoe bepaal ik het onderzoeksgebied?

Het geografisch gebied waarop het onderzoek betrekking heeft.

 

Hoe handel ik één Eis Voorzorg af?

Nadat je een overeenstemming hebt met de desbetreffende netbeheerder, kun je in Klic Beheer via "open project --> "Eis Voorzorg maatregelen" notities toevoegen en/of bijlagen. Vervolgens kun je de status wijzigen naar afgehandeld.

 

Hoe voeg ik bijlage toe aan een Eis Voorzorg?

Via Klic Beheer "open je het project"--> "Eis Voorzorg maatregelen" --> "kies de desbetreffende Eis Voorzorg uit" en klik op "voeg bijlage toe".

 

Ik heb de Eis Voorzorg afgehandeld, maar de knop kleurt niet groen.

Mogelijk zijn er meerdere Eis Voorzorg maatregelen in de Klic-melding van toepassing, handel alle Eis Voorzorgen af.

 

Hoe draai ik een hotspotanalyse?

De hotspotanalyse wordt op de achtergrond direct gegereerd en kan inzichtelijk gemaakt worden via de "hotspot"-button in Klic Beheer.

 

Hoe draai ik een conflictanalyse?

In de legenda aan de rechterkant van het project in Klic Beheer staat een button "conflictanalyse". Deze voert binnen enkele seconde een analyse uit die vervolgens zichtbaar wordt in de viewer.

 

Hoe importeer ik een ontwerp?

Als een CAD-bestand (DXF-, DWG-, SHP-, GML-formaat). Later wordt er meer bekend over de werkwijze van importeren.

 

Hoe kan ik van een oriëntatiemelding een graafmelding maken?

Via Klicbeheer "Klic melding Historie" oriëntatiemelding openen en vervolgens het soort Klic-melding aanpassen naar Graafmelding.

 

Wat is het informatiepolygoon?

Het informatiepolygoon is een extra gebied met informatie (ter oriëntatie) buiten het graafgebied. Dit gebied kan variëren van 5 tot 100 meter. Met het informatiepolygoon mag niet gegraven worden.

 

Mag ik graafwerkzaamheden uitvoeren in het informatiepolygoon?

Nee, het informatiepolygoon is puur ter oriëntatie.

 

Hoe genereer ik een Preventie Rapport?

Ga in het project, selecteer de Klic-melding en klik op, vanuit daar genereer HTML-rapport als deze gegenereerd is kun je een PDF-rapport genereren.

 

Hoe voeg ik veldmedewerkers toe?

Selecteer het project, klik op wijzigen en voeg veldmedewerkers toe. Selecteer de Klic-melding, klik op Veldmedewerker(s) toewijzen.

 

Hoe registreer ik proefsleuven ?

Middels de Klic App. In zowel de Klic App Android als de Klic App IOS (Apple) zit een "+"-knop waarmee er een registratie gemaakt kan worden. Via de proefsleufoptie kan er een streep over het scherm worden gezet en vervolgens informatie worden toegevoegd waaronder foto's.

 

Hoe registreer ik een afwijkende ligging?

Middels de Klic App. In zowel de Klic App Android als de Klic App IOS (Apple) zit een "+"-knop waarmee er een registratie gemaakt kan worden. Via de afwijkende situatie optie kan er een registratie worden gemaakt in de App en kunnen er foto's worden toegevoegd. Op den duur gaan wij dit automatiseren richting het Kadaster.

 

Wat wordt er met mijn afwijkende ligging registratiegedaan?

In de Klic App kun je een afwijkende ligging registreren. Via Klic Beheer kan van deze registratie een Preventie Rapport worden gemaakt. Deze informatie dien je handmatig aan het Kadaster door te geven.

 

Hoe registreer ik een graafschade?

Middels de Klic App. In zowel de Klic App Android als de Klic App IOS (Apple) zit een "+"-knop waarmee er een registratie gemaakt kan worden. Vervolgens hebben wij een graafschadeformulier toegevoegd met verplichte en niet verplichte velden (uiteraard ook de mogelijkheid om foto's toe te voegen).

 

Wat is belangrijk bij het registreren van een graafschade?

In het uitgebreide graafschadeformulier in de Klic App staan alle vragen die belangrijk zijn bij het registreren van een graafschade.

 

De kabels en leidingen stonden niet op de Klic, wat moet ik nu doen?

Probeer de juiste netbeheerder van de kabel of leiding te achterhalen en meld dit altijd aan het Kadaster. In de Klic App is hiervoor de mogelijkheid om een "afwijkende situatie" te registreren.

 

Over de CROW 500

Waar staat de CROW 500 voor?

De CROW 500-publicatie heet voluit: "Schade voorkomen aan kabels en leidingen: Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase". Deze is uitgebracht door de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).

Welke maatregelen moet ik nemen om aan de CROW 500 te voldoen?

Iedereen in de graafketen moet verplicht de CROW 500-richtlijn volgen. Op www.hulpbijcrow500.nl lees je welke maatregelen jouw organisatie dient te nemen.

Wat is het doel van de CROW 500?

Het doel van de CROW 500 is graafschades voorkomen door betere communicatie tussen ketenpartijen. Dit is belangrijk vanwege de economische gevolgen en gevaar voor gezondheid en milieu.

Kunnen jullie toetsen of mijn processen CROW 500-proof zijn?

Ja, onze processpecialisten en juridische experts helpen je graag met gedegen advies.

Hoe kan ik starten met de CROW 500-oplossing?

Neem contact op met de desbetreffende accountmanager. De accountmanager zal zorgen voor een passend voorstel en implementatietraject.

Is het makkelijk om te starten met de CROW 500-oplossing?

Ja, de accountmanager zal zorg dragen voor een eenvoudig implementatietraject.

Kunnen jullie mijn medewerkers opleiden?

Ja, wij geven trainingen bij ons of bij jullie op locatie. In de training leer je CROW 500-proof werken.