POS Kabels En Leidingen Projectovereenstemming

Projectovereenstemming Kabels en Leidingen (POS)

Een Projectovereenstemming (POS) is een formele overeenkomst tussen een ‘verzoeker’ (veelal een overheid) en een ‘acceptant’ (de netbeheerder). Deze overeenkomst heeft tot doel de coördinatie en afstemming van werkzaamheden met betrekking tot kabels en leidingen in een project vast te leggen.

Lees hier meer over POS kabels en leidingen of bekijk gelijk de tips voor dijkprojecten.

Kunnen wij je helpen?

POS Kabels en Leidingen

De POS is van essentieel belang voor een goede samenwerking tussen een overheid, zoals een waterschap, provincie, of gemeente en de desbetreffende netbeheerder. Daarnaast schept de POS duidelijkheid, gedeeld begrip van verantwoordelijkheden en verwachtingen en kan conflicten voorkomen.

De POS is onderdeel van het verleggingsproces kabels en leidingen en volgt na de verzending van het aanpassingsverzoek (VTA/VTM).

In een POS worden de noodzakelijke aanpassingen aan kabels en leidingen van de netbeheerder en beheerder openbare ruimte vastgelegd, samen met de voorwaarden waaronder deze aanpassingen zullen plaatsvinden.

Peter van der Helm

Advies?

Peter van der Helm

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Peter van der Helm is projectleider en expert op dit gebied.

Advies nodig?

Wat mag er niet ontbreken in een POS kabels en leidingen?

Hier vind je een duidelijk overzicht van belangrijke aspecten van een POS: 

 • De namen en contactgegevens van zowel de verzoeker (veelal een overheid) als acceptant (netbeheerder). Oftewel de identificatie van de partijen)
 • Gedetailleerde informatie over het specifieke project en de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden. Kortweg: projectinformatie.
 • Uit te voeren aanpassingen: een overzicht (zowel tekstueel beschreven als gevisualiseerd op een tekening) van de benodigde aanpassingen aan kabels en leidingen. Dit kan onder andere het leggen, verplaatsen, verwijderen of onderhouden van de infrastructuur omvatten.
 • De tijdsplanning voor de uitvoering van de aanpassingen inclusief een deadline. 
 • Procedures voor de communicatie tussen de partijen (communicatie en coördinatie)
 • Toepasselijke regelingen: welke regelingen van toepassing zijn op welke aspecten van de POS. 
 • Kostenraming: Indien van toepassing een raming van de kosten die verbonden zijn aan de aanpassingen, de kostenverdeling tussen beide partijen en hoe compensatie kan worden gefactureerd.
 • De verantwoordelijkheden van zowel de verzoeker als acceptant. 
 • Eventueel aanvullende specifieke uitgangspunten voor het project, bijvoorbeeld voor het afwijken van een richtlijn. 
 • Tot slot de mogelijke ontheffingen die van toepassing kunnen zijn. 
Checklist POS (Project Overeenstemming Kabels en Leidingen)

POS kabels en leidingen bij dijkprojecten

Om kabels en leidingen soepel in te laten passen in een dijkversterking, wordt er geadviseerd om vanuit het POV in de planuitwerkingsfase nauw samen te werken aan de Projectovereenstemming (POS). Hier zijn enkele tips om dit proces soepel te laten verlopen:

 • Bespreek het type POS: Kies tussen een Vaste Prijs, Nacalculatie of nihil, afhankelijk van de situatie.
 • Benut de POS voor duidelijke afspraken: Maak duidelijke afspraken om verwarring te voorkomen.
 • Betrek vergunningverlening en beheer bij het definitief ontwerp van de aan te passen kabels en/of leidingen.
 • Wees alert op benodigde vergunningen en procedures voor kabels en leidingen: Identificeer en regel de vereiste vergunningen en procedures tijdig.
 • Regel tijdig de zakelijke rechten voor het gebruik van gronden: Zorg voor de benodigde grondrechten om de aanpassingen succesvol uit te voeren.
 • Afhankelijk van de situatie en de behoeften is het mogelijk om per gebied / locatie een specifieke projectovereenstemming (POS) op te stellen.

Kunnen we je helpen?

Voor meer informatie over hoe wij u kunnen ondersteunen met betrekking tot POS en andere gerelateerde kabels en leiding adviesdiensten, neem gerust contact met ons op. Wij zijn er om uw project soepel te laten verlopen.

Waarom GOconnectIT?

De projectleiders van GOconnectIT hebben veel ervaring in het gehele conditioneringsproces kabels en leidingen. Behalve het proces om tot een POS te komen, kunnen wij u ook ontzorgen in de coördinatie om tot aangepaste kabels en leidingen te komen inclusief het opstellen en beoordelen van inventarisaties, verleggingstracés, aanpassingsverzoeken (VTA/VTM), nadeelcompensatie en eindbeschikkingen.

Bij GOconnectIT geloven we in de kracht van expertise, innovatie en ervaring. De redenen waarom je zeker moet kiezen voor onze projectleiders:


 • Uiteenlopende Klanten

  We hebben met succes gewerkt voor diverse projecten en klanten, waaronder waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat provincies, aannemers, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars.
 • Juridische Expertise

  Onze specialisten beschikken over diepgaande juridische kennis, waardoor we complexe kwesties rond kabels en leidingen kunnen aanpakken met precisie en zekerheid.
 • Krachtige Combinatie van Mensen en Software

  Onze projectleiders combineren hun diepgaande kennis met geavanceerde software tools om projecten soepel te laten verlopen.
 • Ruime Ervaring

  Met jarenlange ervaring in de branche sinds onze oprichting in 2001, hebben we een schat aan ervaring opgebouwd
Peter van der Helm

Advies?

Peter van der Helm

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Peter van der Helm is projectleider en expert op dit gebied.

Advies nodig?