POV Kabels En Leidingen Wat Is Het

Uitleg over POV kabels & leidingen

De Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) is een samenwerkingsinitiatief tussen Nederlandse waterschappen en netbeheerders. Deze verkenning is opgezet om de uitdagingen rondom de aanleg en beheer van kabels en leidingen in de ondergrond van dijken aan te pakken.

De POV heeft als hoofddoelstelling de samenwerking en afstemming tussen waterschappen en netbeheerders te verbeteren, om zo de ondergrondse ruimte efficiënter te benutten en overlast te minimaliseren.

Lees meer

POV kabels & leidingen

De POV heeft als hoofddoelstelling de samenwerking en afstemming tussen waterschappen en netbeheerders te verbeteren, om zo de ondergrondse ruimte efficiënter te benutten en overlast te minimaliseren.

Samen streven de partijen ernaar om kabels en leidingen op een zorgvuldige, toekomstbestendige en veilige wijze te integreren in dijkprojecten en dit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Een cruciaal doel van de POV K&L is het minimaliseren van problemen (lees: gedoe) met betrekking tot kabels en leidingen bij dijkprojecten. De ervaringen die zijn opgedaan in het kader van de POV K&L hebben duidelijk aangetoond dat vroegtijdige samenwerking van essentieel belang is.

Peter van der Helm

Advies?

Peter van der Helm

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Peter van der Helm is projectleider en expert op dit gebied.

Advies nodig?
POV kabels en leidingen bij dijkversterkingen

Belangrijke aspecten van POV kabels en leidingen

1) Kennisdeling en innovatie. Het delen van kennis en best practices tussen betrokken partijen. Dit moet als resultaat hebben de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor ondergrondse vraagstukken.

2) Ruimtegebruik en conflicthantering. Het optimaliseren van het gebruik van ondergrondse ruimte. Dit aspect heeft als resultaat het voorkomen van conflicten tussen kabels, leidingen en andere ondergrondse infrastructuren. 

3) Regelgeving en wetgeving. Door het beoordelen van bestaande regelgeving en wetgeving, kan de POV K&L identificeren wat mogelijke knelpunten en voorstellen zijn voor oplossingen met betrekking tot ondergrondse infrastructuur. 

Wat is nou dan een concrete uitkomst van deze aspecten?

In de POV K&L vind je een systematische aanpak voor het veiligheidsraamwerk. Deze aanpak ondersteunt onder andere bij het optimaliseren van de leidingsterkteberekeningen in overeenstemming met de principes van NEN 3650.

Ook biedt het een procedure voor het schatten van de faalkans van leidingsterkte op basis van unity check berekeningen met PLE. Deze systematiek omvat ook praktijkervaringen en leerpunten die zijn opgedaan tijdens de toepassing ervan in praktijkprojecten. 

Bovendien biedt de POV Kabels en Leidingen handige rekenregels. Deze rekenregels kunnen bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van potentiële knelpunten met parallelle lagedruk gasdistributie- en drinkwaterleidingen in het boven- en benedenrivierengebied. Deze rekenregels zijn gebaseerd op kenmerken van de leidingen, zoals materiaal, diameter, medium en druk, evenals de ligging van de leiding in het dwarsprofiel.

Een andere waardevolle uitkomst van de POV Kabels en Leidingen is inzicht in kennisoverdracht. Uit onderzoek is gebleken dat succesvolle kennisoverdracht tussen tijdelijke en permanente organisaties afhankelijk is van verschillende factoren, die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina

Hoe kan GOconnectIT jou ontzorgen met betrekking tot POV Kabels en Leidingen?

Voor de bewoners en bedrijven rondom dijkversterkingsprojecten zijn kabels en leidingen van vitaal belang. Ze voorzien in essentiële behoeften zoals gas, water, elektriciteit, riolering en internet. Een dijkversterking kan aanzienlijke gevolgen hebben voor deze kabels en leidingen en vaak worden deze gevolgen onderschat in dergelijke projecten. 

Bij GOconnectIT bieden we uitgebreid advies en begeleiding in het gehele proces met betrekking tot kabels en leidingen. Onze ervaren projectleiders staan voor je klaar tijdens verleggingstrajecten en kunnen juridisch advies verstrekken met betrekking tot kabels en leidingen. Met name in dijkversterkingsprojecten hebben onze projectleiders ruime ervaring opgedaan.


  • Expertise

    Expertise met de inpassing en van kabels en leidingen bij dijkversterkingen. Mochten kabels en leidingen verlegd moeten worden, dan kunnen wij jou ontzorgen in het gehele verleggingsproces.
  • Efficiëntie en kostenbesparing

    Profiteer van onze jarenlange ervaring en deskundigheid
  • Minimale onderbrekingen

    Wij helpen bij een gestroomlijnd proces met minimale onderbrekingen en impact op bewoners en bedrijven
  • Juridische ondersteuning en advies op maat

Peter van der Helm

Advies?

Peter van der Helm

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Peter van der Helm is projectleider en expert op dit gebied.

Advies nodig?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om een afspraak te plannen voor een persoonlijk gesprek bij een kopje koffie. We staan klaar om je te ontzorgen en je project soepel te laten verlopen.