Gekleurde Kabels Buiten Swiss Knife (1)

Dit moet je weten als je aannemer bent in de rol van netbeheerder

Als aannemer ben je soms ook netbeheerder. Zodra je een kabel of leiding aanlegt of tijdelijk beheert, moet je deze registreren en ben je ineens netbeheerder.

Bij infraprojecten gebeurt het regelmatig dat de aannemer of bouwcombinatie kabels en leidingen aanlegt of tijdelijk gaat beheren. Bijvoorbeeld in het geval van sturingskabels, afwatering en drainage of bouwaansluitingen. Als aannemers kabels en leidingen aanleggen, zijn zij daar vaak zelf verantwoordelijk voor tot aan oplevering bij de opdrachtgever. Bij geïntegreerde contractvormen (UAV-gc) is de aannemer vaak de tijdelijk beheerder van de kabels en leidingen gedurende de gehele looptijd van het project.

>> Meer weten over hoe je voldoet aan de verplichte registratie als netbeheerder? Download de brochure

Hoe kan ik graafschade voorkomen tijdens de aanleg?
Wanneer je als aannemer kabels en leidingen gaat aanleggen, kun je het ontwerp al aanmelden bij het Kadaster als netbeheerder. Daarvoor geldt geen wettelijke plicht, maar het is wel aan te bevelen. Hiermee ben je op de hoogte van graafwerkzaamheden van derden in het werkgebied en kun je graafschade en veiligheidsrisico’s voorkomen door werkafspraken te maken. Bovendien is graafschade eenvoudiger te verhalen, omdat de ligging van de kabels en leidingen is aangemeld en door de graafmeldingen bekend is wie er heeft gegraven.

Wanneer ben ik netbeheerder volgens de wet?
Je bent wettelijk verplicht je als netbeheerder te registreren bij het Kadaster als...

...je met de opdrachtgever contractueel afspreekt dat je als aannemer een ondergronds netwerk gaat beheren
...de opdrachtgever dit belang – in het kader van de WIBON – niet zelf registreert bij het Kadaster

Hoe richt ik het proces als netbeheerder in?
GO Wibon (voorheen Geodan Van den Berg, onderdeel van GOconnectIT) kan het aansluitproces als Service Provider voor je verzorgen, de tekeningen volgens voorschrift aanpassen en de opvolging bij graafmeldingen (Klic-meldingen) inrichten. Hiervoor hoeft geen software te worden aangeschaft. De aannemer krijg je toegang tot een webportaal waarin alle oriëntatie-aanvragen, graafmeldingen en calamiteiten-meldingen inzichtelijk worden getoond. Met notificaties word je automatisch op de hoogte gesteld van gedane graafmeldingen.

Wanneer kan ik me afmelden als netbeheerder? 
Na afsluiting van het project en overdracht naar de opdrachtgever kan het beheer voor een project worden stopgezet, of wordt de aannemer als beheerder afgemeld bij het Kadaster. Een Service Provider, zoals GO Wibon, zal alle graafmeldingen voor de wettelijke termijn van 5 jaar archiveren en zorgdragen dat deze informatie de gehele periode beschikbaar blijft. Op deze manier is zeker gesteld dat je als ‘netbeheerder’ aan de WIBON-wet voldoet.

Als aannemer of binnen een bouwcombinatie zit je misschien niet te wachten op de extra rol of netbeheerder óf wil je toch wat meer specialistische kennis hierover inwinnen. GO Wibon (voorheen Geodan Van den Berg) kan hierin ondersteunen.

Download brochure

Meer te weten komen? Download dan de brochure: rol van aannemer als netbeheerder.