Klant in the spotlight

5 tips om veilig te graven

We graven steeds meer en meer in Nederland en met de energietransitie in volle gang zullen we de komende jaren niet minder de grond roeren. Een kabel geraakt? Dit geeft niet alleen directe schade- en stagnatiekosten, maar kan ook maatschappelijke gevolgen hebben als bedrijven, winkels, scholen of ziekenhuizen tijdelijk geen stroom of internet hebben. En niet te vergeten de veiligheid van de veldmedewerkers op de put. Maar hoe graaf je veilig? In deze blog geven we vijf tips – voor zowel de veldmedewerkers, uitvoerders als kantoormedewerkers. Nog meer weten over graafschade voorkomen? Neem dan een kijkje op ikgagraven.nl.

We graven steeds meer en meer in Nederland en met de energietransitie in volle gang zullen we de komende jaren niet minder de grond roeren. Een kabel geraakt? Dit geeft niet alleen directe schade- en stagnatiekosten, maar kan ook maatschappelijke gevolgen hebben als bedrijven, winkels, scholen of ziekenhuizen tijdelijk geen stroom of internet hebben. En niet te vergeten de veiligheid van de veldmedewerkers op de put. Maar hoe graaf je veilig? In deze blog geven we vijf tips – voor zowel de veldmedewerkers, uitvoerders als kantoormedewerkers. Nog meer weten over graafschade voorkomen? Neem dan een kijkje op ikgagraven.nl.

Sharon van Oudbroekhuizen

Sharon van Oudbroek- huizen

Sharon van Oudbroekhuizen

Wil je meer weten over veilig graven? Neem contact met ons op. Sharon van Oudbroekhuizen is onze expert op dit gebied.

1. Bewustwording door collega's

Bewust zijn van wat er onder de grond ligt klinkt wellicht (en hopelijk) vanzelfsprekend, dit is dan ook de eerste stap. Zorgvuldig graven begint vaak met een risico-inventarisatie van grondroeringen, een maatregelplan opstellen en dit uitwerken tot een duidelijke werkinstructie. Wees je bewust van de risico’s en de schade die je kunt veroorzaken. De Klic App is een handige tool om bewustwording onder medewerkers te stimuleren. Een geprinte Klic-melding blijft nog weleens in de keet liggen of wordt slechts vluchtig bekeken. Digitaal raadplegen met een app zorgt ervoor dat de Klic beter en vaker wordt geraadpleegd, want die telefoon heeft iedereen toch wel op zak.  

2. Klic-melding aanvragen

Een Klic-melding is niet alleen wettelijk verplicht bij machinaal grondroeren, maar ook heel handig om kabels en leidingen te lokaliseren, zowel in de ontwerpfase als tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Digitalisering maakt het bekijken van gebiedsinformatie eenvoudiger. Via de Klic App zijn Klic-meldingen beter te raadplegen dan de variant op papier. Zo kun je inzoomen, kaartlagen aan- of uitzetten en een AutoCAD-laag toevoegen. Binnen een jaar zal deze dataweergave verder verbeteren door de invoering van vectordata met KLIC-WIN.  

3. Blijven opletten!

Een Klic-melding is niet heilig en laat de theoretische ligging zien van een kabel of leiding. Maar let op! De werkelijke ligging kan afwijken door bijvoorbeeld verzakkingen of registratiefoutjes. Houd er dus rekening mee dat de werkelijke situatie anders kan zijn dan op de Klic staat. Digitalisering en het melden van afwijkende liggingen draagt eraan bij dat de nauwkeurigheid van de gegevens verbetert.  

4. Controleer de informatie

In elke rol heb je de verantwoordelijkheid om informatie te controleren. Dit geldt voor de opdrachtgever en werkvoorbereider in de voorbereidende fase. Is de Klic-melding compleet? Betreft het een veiligheidsgebied? Als grondroerder controleer je voor het graven of je over de juiste informatie beschikt en zorg je dat de Eis Voorzorg is afgehandeld.  

5. Proevsleuven graven

Wettelijk gezien is het verplicht om de werkelijke ligging van kabels en leidingen te verifiëren voor aanvang van de graafwerkzaamheden. Met de Preventie Service kunnen monteurs in het veld proefsleuven vastleggen met smartphone of tablet. De vastgelegde informatie is beschikbaar voor collega's. Handig als zij de volgende dag op dezelfde locatie aan het werk gaan. Op kantoor heb je inzicht in het gebruik van de Klic en de getroffen voorzorgsmaatregelen zoals de proefsleuven. Op basis hiervan kunnen werkprocessen worden verbeterd om graafschades te voorkomen.  

Toch graafschade?

Wat doe je als je toch een kabel of leiding hebt geraakt? Dan meldt de grondroerder de schade direct bij de betreffende netbeheerder. Wanneer je kunt aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om veilig en zorgvuldig te graven, heb je een sterkere positie richting verzekeraars, opdrachtgevers en eventuele andere betrokken partijen. Met de Preventie Service registreert de Klic App wanneer gebruikers de Klic-melding openen en waar ze lopen. Zo toon je aan dat de Klic-melding echt is geraadpleegd tijdens de werkzaamheden. Met het graafschadeformulier kan de monteur in het veld alle benodigde gegevens invullen bij een schade. De service genereert vervolgens automatisch preventierapporten, een mooi document als bewijslast.  

Wij hopen dat deze tips zorgen dat er veiliger wordt gegraven. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij minder graafschades en kan de hele graafketen hier aan bijdragen.