Img 1992 3

Privacy Statement GO Academy

Nieuwegein, 26 augustus 2022

GOconnectIT B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw gegevens verwerken.

Wie zijn wij?

GOconnectIT B.V. is gevestigd aan de Fultonbaan 52, 3439NE te Nieuwegein.

Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen binnen de GO Academy. Mocht je vragen of  opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen GOconnectIT dan kun je contact opnemen via privacy@goconnectit.nl.

Dit beleid heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van het geven van trainingen en cursussen binnen onze GO Academy. Voor de verwerking van persoonsgegevens die we verkrijgen via onze Cloud Software, andere dienstverlening of het bezoek aan onze website, verwijzen we je naar de desbetreffende overeenkomsten of het Privacy Statement op onze website.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

GOconnectIT behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. GOconnectIT verzamelt persoonsgegevens van deelnemers bij de aanvraag en/of aanmelding voor een training of cursus. Het zijn de gegevens die je (al dan niet digitaal) aan ons verstrekt bij de aanmelding voor een training of cursus. Ook kunnen gegevens tijdens het volgen van een cursus worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

GOconnectIT verzamelt de volgende persoonsgegevens met betrekking tot de inschrijving voor een cursus of training: contactgegevens zoals naam, achternaam, de organisatie waar je werkt en je e-mailadres. In veel gevallen wordt ook een telefoonnummer gevraagd zodat we je kunnen bereiken in het geval een training niet door gaat en willen we graag je functie weten zodat we de training zoveel mogelijk op de doelgroep kunnen afstemmen. Met betrekking tot de facturatie vragen wij om een factuuradres en om een contactpersoon.
Tijdens de cursus kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s gebruiken wij voor de verslaglegging van een cursus. Indien je niet gefotografeerd wil worden verzoeken we je om dit tijdens de cursus kenbaar te maken.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Om deel te kunnen nemen aan een cursus hebben we van jou een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je GOconnectIT toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, toezenden van cursusmateriaal, afstemming van de cursus op de deelnemers en het verstrekken van een certificaat als bewijs van deelname. Eventuele foto’s worden gebruikt voor verslaglegging van de cursus.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je hebt het recht om ons toegang te vragen tot je persoonsgegevens die wij via onze websites verwerken. Je hebt ook het recht om:

  • onjuiste persoonsgegevens te corrigeren;
  • persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken;
  • je gegevens te ontvangen, zodat je deze elders kunt gebruiken (gegevensoverdraagbaarheid);
  • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Om van jouw rechten gebruik te maken kunt je contact met ons opnemen via privacy@goconnectit.nl.

Bewaartermijnen

GOconnectIT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Hoe beveiligt GOconnectIT jouw gegevens?

GOconnectIT is ISO 27001 gecertificeerd. Voor zover wij derden bij het uitvoeren van onze dienstverlening inschakelen en zij uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor GOconnectIT.

GOconnectIT heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van ons alleen de  noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op jouw computer opslaat. In cookies kan informatie over jouw bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt jouw browser zo configureren dat deze cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Wanneer je cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.