Img 1992 3

Privacy Statement Cloud software

Nieuwegein, 26 augustus 2022

GOconnectIT B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw gegevens verwerken.

Wie zijn wij?

GOconnectIT B.V. is gevestigd aan de Fultonbaan 52, 3439NE te Nieuwegein.
Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen binnen de GOconnectIT Cloud, GO MapForms Cloud (“de GMF App”), GO InfraMaps, GO WIBON en Klic App Cloud (“de Klic App”), GO FiberConnect, GO Appeee, GO WorkFlow, alsmede het aanvragen van een Klic-melding via de website klic-app.nl. Mocht je vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen GOconnectIT dan kun je contact opnemen via privacy@goconnectit.nl.
Dit beleid heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die we verzamelen via onze Cloud software. Voor de verwerking van persoonsgegevens die we verkrijgen via andere dienstverlening of het bezoek aan onze website, verwijzen we je naar de desbetreffende overeenkomsten of het Privacy Statement op onze website.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

GOconnectIT behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. GOconnectIT verzamelt persoonsgegevens bij registratie in het platform (de GOconnectIT Cloud, GO InfraMaps, GO WIBON, GO FiberConnect, GO Appeee, GO Workflow) of registratie op klic-app.nl (het aanmaken van een account), het doen van een Klic-melding (al dan niet via het account van de klant) bij het Kadaster of het ophalen en terug leveren van werkopdrachten in DSP en Synfra, of wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt, contact opneemt met de Servicedesk of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

GOconnectIT verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens met betrekking tot eerdere orders. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met jou hebben gehad.
Bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze Servicedesk. Daarnaast verzamelen we jouw accountgegevens bij het Kadaster om Klic-meldingen voor je te kunnen aanvragen. In sommige gevallen verwerken wij ook jouw inloggegevens bij DSP en Synfra om werkopdrachten voor jou als klant op te halen en weer terug te leveren met de gevraagde informatie. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt, kan GOconnectIT aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze applicaties. Het gaat hierbij om gegevens over de door jouw gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat, IP-adres, Cookie ID alsmede gegevens over het gebruik van onze applicaties, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

GOconnectIT verwerkt persoonsgegevens om jouw aanvragen volgens de overeenkomst uit te voeren en om een account aan te maken. We slaan gegevens op voor onze Servicedesk, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van ons platform en applicaties krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de Servicedesk, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Ook kunnen persoonsgegevens (zoals accountgegevens en werkopdrachten) worden gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen en te testen. Persoonsgegevens worden in sommige gevallen ook verwerkt om jou op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten. Hiervoor kun je je apart aanmelden en te allen tijde weer uitschrijven. GOconnectIT verstrekt jouw gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (zoals jouw account- of contactgegevens) en sommige gegevens met jouw toestemming (bijvoorbeeld online tracking methodes of het sturen van nieuwsbrieven).

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van jouw rechten gebruik te maken kunt je contact met ons opnemen via privacy@goconnectit.nl.

  • Informatie en inzage: Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat wij over verkeerde gegevens van jou beschikken, laat het ons dan weten. Dan passen wij het aan.
  • Vergetelheid: Je kan de gegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat GOconnectIT jouw gegevens voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) nog wel nodig heeft.
  • Beperking: Indien je het idee heeft dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt jou die verwerking laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Indien het om marketingdoeleinden gaat, zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten)dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Dit kun je te allen tijde zelf doen. Indien je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, dan kun je contact met ons opnemen via bovengenoemd e-mailadres.
  • Klacht indienen bij de AP: Als je denkt dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP.

Bewaartermijnen

GOconnectIT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Hoe beveiligt GOconnectIT jouw gegevens?

GOconnectIT is ISO 27001 gecertificeerd. Voor zover wij derden bij het uitvoeren van onze dienstverlening inschakelen en zij uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor GOconnectIT.
GOconnectIT heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen.


Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op jouw computer opslaat. In cookies kan informatie over jouw bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt jouw browser zo configureren dat deze cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Wanneer je cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.