Gekleurde Kabels Buiten Swiss Knife

Storingen

Je leest hier of er storingen zijn (geweest) bij onze software. Heb je last van een storing die niet in het overzicht staat, of heb je een vraag over een van onze softwareproducten? Onze medewerkers helpen je graag op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Neem contact op via servicedesk@goconnectit.nl of bel 085 773 3654.

13.12.2021: UPDATE Apache Log4j 

GOconnectIT heeft uitgebreid onderzoek gedaan bij onze generieke en klantspecifieke diensten en applicaties en het is gebleken dat geen enkele dienst of applicatie is getroffen. Uit onze analyses blijkt dat klantdata in het algemeen en persoonsgegevens in het bijzonder niet in gevaar zijn geweest.

We blijven berichtgeving over toekomstige potentiële veiligheids- of andere risico’s nauwlettend in de gaten houden en zullen daar altijd met de hoogste prioriteit op acteren. Op die manier blijven wij de kwaliteit waarborgen.

English

GOconnectIT has conducted extensive research on our generic and customer-specific services and applications and has found that no service or application has been affected. Our analyzes show that customer data in general and personal data in particular have not been compromised.

We will continue to closely monitor and respond to communications about future potential security or other risks with the highest priority. In this way we continue to guarantee quality.

Contact opnemen

Servicedesk

Wil je meer weten over de geplande onderhoud? Bel de servicedesk. Ze helpen je graag verder.

12.12.2021: Apache Log4j

Het NSCS (Nationaal Cyber Security Center) heeft een bericht uitgestuurd rondom een ernstige kwetsbaarheid in Apache Log4j tooling. Wij hebben al onze applicaties reviewed met de volgende uitkomst:

  • GO Cloud (Klicbeheer, Klic App, GO MapForms) - geen impact
  • GO WorkFlow (Planrrr / GO FiberConnect kantoormodule) - geen impact
  • FiberConnect - geen impact
  • GO Appeee - geen impact
  • GO InfraMaps - geen impact (onderzoek afgerond op 13.12)
  • GO Wibon - geen impact (ondezoek afgerond op 13.12)

Het heeft onze hoogste prioriteit om al onze software producten te onderzoeken en monitoren. Indien nodig zullen wij direct de update uitvoeren om mogelijke kwetsbaarheid te verhelpen. Wij zullen in de loop van de komende dagen een uitgebreider verslag doen.

English

The NSCS (Dutch National Cyber Security Center) has issued a message regarding a serious vulnerability in Apache Log4j tooling. We have reviewed all our applications with the following outcome:

GO Cloud (Klic Management, Klic App, GO MapForms) - no impact
GO WorkFlow (Planrrr / GO FiberConnect office module) - no impact
FiberConnect - no impact
GO Appeee - no impact
GO InfraMaps - no impact (investigation finsihed on 13.12)
GO Wibon - no impact (investigation finsihed on 13.12)

It is our highest priority to research and monitor all our software products. If necessary, we will immediately perform the update to fix possible vulnerabilities. We will provide a more detailed report in the coming days.