KLIC-WIN verbetert het proces in de graafketen

KLIC-WIN

KLIC-WIN is een uitwerking van WIBON (Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community).

Het Kadaster heeft op 2 januari 2019 een nieuw Klic-systeem voor de WIBON geïntroduceerd, waarmee de WION, INSPIRE en de invulling richtlijn kostenreductie breedband worden samengevoegd. De realisatie van het nieuwe systeem wordt gedaan vanuit het programma KLIC-WIN. Het programma is per 1 juli 2019 van kracht en vernieuwt de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie.

Wat is INSPIRE ook alweer?

Gegevens over de publieke netten – inclusief buisleidingen gevaarlijke inhoud – vallen onder de INSPIRE-richtlijn. Telecom en private netten zijn hiervan uitgezonderd. De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit, beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan – ook over de landsgrenzen heen – eenduidig gecodeerd wordt en er hetzelfde uitziet.

Overgangsperiode Klic-standaarden start januari 2022

Grondroerders moeten vanaf 3 januari 2022 gebruikmaken van een aangepaste viewer. De viewer moet de nieuwe Klic-levering kunnen tonen. Vanaf 1 januari 2022 zijn de nieuwe versies van het IMKL (versie 2.0) en BMKL (versie 2.1) geldig. 

Tijdens de overgangsperiode van 3 januari tot en met 30 april 2022 mogen netbeheerders hun netinformatie leveren op 2 manieren:

  • volgens de standaarden die gelden tot en met 31 december 2021
  • of volgens de nieuwe standaarden die gelden vanaf 1 januari 2022

De overgangsperiode van 4 maanden in wettelijk vastgelegd. Uiterlijk 1 mei 2022 zijn de netbeheerders verplicht volgens de nieuwe standaarden te leveren.

Wij houden je via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom KLIC-WIN, op deze pagina vind je onder andere relevante nieuws- en blogartikelen.

Stand van zaken bij GOconnectIT

  • We hebben de Klic App aangepast zodat deze geschikt is voor de hybride periode en de periode daarna
  • De procesen van gebruikers van onze software worden zorgen zorgen ondersteunt met Klicbeheer en de Klic App

Tip voor grondroerders:

  • Gebruik voor het raadplegen van de Klic-melding een goede viewer zoals de Klic App, die alle wijzigingen rondom KLIC-WIN zorgvuldig implementeert
  • Teken je graafpolygoon zorgvuldig in en gebruik de informatiepolygoon om extra gegevens over de omgeving te ontvangen

Wetswijziging en KLIC-WIN

Interview

Contact

Meer weten?

Patrick Straver
Business consultant
+31857733656

Over Patrick
Contact person