KLIC-WIN verbetert het proces in de graafketen

KLIC-WIN

KLIC-WIN is een uitwerking van WIBON (Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community).

Het Kadaster heeft op 2 januari 2019 een nieuw Klic-systeem voor de WIBON geïntroduceerd, waarmee de WION, INSPIRE en de invulling richtlijn kostenreductie breedband worden samengevoegd. De realisatie van het nieuwe systeem wordt gedaan vanuit het programma KLIC-WIN. Het programma is per 1 juli 2019 van kracht en vernieuwt de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie.

Wat is INSPIRE ook alweer?

Gegevens over de publieke netten – inclusief buisleidingen gevaarlijke inhoud – vallen onder de INSPIRE-richtlijn. Telecom en private netten zijn hiervan uitgezonderd. De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit, beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan – ook over de landsgrenzen heen – eenduidig gecodeerd wordt en er hetzelfde uitziet.

KLIC-WIN, wat betekent dat voor jou?

Waarom eigenlijk al deze veranderingen? En wat betekenen die voor grondroerders en netbeheerders?

Concreet zijn er twee belangrijke wijzigingen: 

  1. Klic-meldingen worden in vectorformaat geleverd, waardoor data accurater wordt weergegeven, wat meer mogelijkheden geeft
  2. Het nieuwe Klic-systeem van het Kadaster wordt een zogenaamd hybride systeem, dat kan werken met data die centraal of decentraal is opgeslagen. Centraal wil zeggen: bij het Kadaster (rechtstreeks door de netbeheerder aangeleverd of via een service provider). Decentraal betekent: in eigen huis. Het is aan de netbeheerder om dat zelf te bepalen

Hoeveel tijd heb je nog?

De WIBON wetgeving is inmiddels actueel, met uitzondering van een aantal artikelen. Sinds 2 januari zijn ook de artikelen in werking getreden die betrekking hebben op de aansluiting op het nieuwe Klic-systeem. Ook alle netbeheerders zijn sinds 1 juli 2019 over op het nieuwe Klic-systeem van het Kadaster. Wij houden je via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom KLIC-WIN, op deze pagina vind je onder andere relevante nieuws- en blogartikelen.

Stand van zaken bij GOconnectIT

  • We hebben de Klic App aangepast zodat deze KLIC-WIN proof is en gebruikers Klic-meldingen in vectorformaat kunnen bekijken
  • Vanaf zondag 1 maart 2020 moeten gebruikers de Klic App updaten om de app te blijven gebruiken
  • Informatiepolygoon toegevoegd aan Klicbeheer en Klic App
  • Al onze netbeheerder klanten zijn over op GO WIBON (voorheen WIBON Systeem)

Tip voor grondroerders:

  • Gebruik voor het raadplegen van de Klic-melding een goede viewer zoals de Klic App, die de Klic-melding conform KLIC-WIN formaat kan verwerken
  • Teken je graafpolygoon zorgvuldig in en gebruik de informatiepolygoon om extra gegevens over de omgeving te ontvangen

Tip voor netbeheerders:

  • Sluit aan op de centrale omgeving bij het Kadaster via een systeem van een service provider, zoals GO WIBON. Het wettelijk voorgeschreven datamodel (IMKL1.2: Informatie Model Kabels en Leidingen) is namelijk complex, ook is er diepgaande kennis nodig van technische uitwisselingsprotocollen (BMKL2.0: Berichten Model Kabels en Leidingen)

Wetswijziging en KLIC-WIN

Interview

Contact

Meer weten?

Patrick Straver
Business consultant
+31857733656

Over Patrick
Contact person