Verbetering IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda

De IJsseldijk is een van de primaire waterkeringen in Rijnlands gebied. Hij biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Op dit moment voldoet de waterkering niet aan de vereiste veiligheidsnorm. Dat betekent dat bij een te hoge waterstand een deel van de stad niet beschermd is tegen het water. Veiligheid is Rijnlands belangrijkste uitgangspunt en daarom wordt in Gouda het traject aan de zuidkant van Gouda de komende jaren aangepakt. Het project 'Verbetering IJsseldijk Gouda' bestaat uit twee delen: dijkversterking en het aanpassen van de sluizen. Als eerste is de dijkversterking opgepakt, later volgt het aanpassen van de sluizen. De overige deelgebieden vormen het laatste traject. Deze worden op een nader te bepalen moment opgepakt. Voor de dijkversterking was GOconnectIT verantwoordelijk voor het proces kabels en leidingen in de contractvoorbereidingsfase. 

Bekijk alle projecten

Meer weten?

Neem contact op met

Contact person photo
Matty van Leeuwen +31857733650
Vorige item
Volgende item