Img 0859
Sector: Kabels & Leidingen

Kabels en Leidingen Trainingen & Cursussen

Ben je contractueel belast met de coördinatie van verleggingen van kabels en leidingen? Maar heb je de kennis (nog) niet paraat? Of wil je graafschade voorkomen? Of er achter komen welke rechten en plichten partijen in de graafketen hebben? Neem dan deel aan de trainingen van kabels en leidingen.

Img 7665

Training kabels en leidingen (tijdig) verlegd

De cursus is bedoeld voor opdrachtgevers van projecten (zoals gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars), maar ook voor aannemers die contractueel belast zijn met de coördinatie van verleggingen.

Advies Kabels En Leidingen Kanis Onderheien 35

Training rechten & plichten bij (het voorkomen van) graafschade

Tijdens deze cursus komt aan bod hoe grondroerders graafschade kunnen voorkomen en welke rechten en plichten de betrokken partijen in de graafketen over en weer hebben. Dit is met name handig voor werknemers die in de grond-, wegen- en waterbouw werkzaam zijn.