Rijnlandroute

Op bezoek bij project RijnlandRoute

Al sinds de jaren ’50 zijn er discussies over een verbinding tussen de A44 en de A4. Rondom Leiden en Katwijk loopt het in de spits vrijwel altijd vast op een aantal knelpunten. Het doel van het project RijnlandRoute is om de doorstroming te verbeteren in de regio Holland Rijnland. De RijnlandRoute bestaat uit een nieuwe autoweg tussen de A44 en de A4: de N434. Combinatie Comol5 is – in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat – verantwoordelijk voor het eerste deel van de Rijnlandroute.

Vanuit GOconnectIT zijn collega’s Kevin Gravesteyn en Carlo van Dorp betrokken bij de coördinatie van verleggingen van kabels en leidingen rondom de A4, A44, N206 en de toekomstige N434. Een gebied dat meerdere gemeentes, stakeholders en uiteraard netbeheerders omvat. "Om dit geheel van verleggingen met alle betrokkenen in goede banen te leiden, vindt op regelmatige basis afstemming plaats met al deze partijen", zo geeft Kevin aan. Om de veilige uitvoering van de civiele werkzaamheden nabij kabels en leidingen te waarborgen, is er binnen dit project bovendien een graafloket ingericht. Dit wordt bemand door collega Michiel Koppelman.

Kevin Gravesteijn

Meer weten?

Kevin Gravensteijn

Neem gerust contact met ons op.
Kevin Gravesteijn is onze expert op dit gebied.

Neem contact op

Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. "Deze bestaan uit het transport van zand en het aanbrengen van voorbelasting van de toekomstige wegen en/of verbreding van bestaande wegen", vertelt Kevin. Hij laat zien waar de wegverbredingen en geboorde tunnel komen, een traject van 19 kilometer. Ook is naast de brug over de Oude Rijn de bestaande busbrug geamoveerd om plaats te maken voor een nieuwe bredere brug, zodat er extra rijbanen aangelegd kunnen worden. De RijnlandRoute zelf, de N434, zal ruim 4 kilometer lang worden.

Bij de Knoop A4 zijn de telecom- en elektrakabels reeds verlegd. Onderdeel van deze verlegging was een gecombineerde gestuurde boring van ongeveer 950 meter. "Op de locatie van deze boring worden de viaducten en fly-overs aangebracht die de A4 verbinden met de N434", aldus Kevin. Op het moment van het locatiebezoek is de voorbelasting voor de paalmatrassen al aangebracht. Een constructie tussen het wegcunet en kunstwerken om zettingsverschillen te beperken en zo te kunnen voldoen aan de hieromtrent gestelde contracteisen.

"Met een project van deze omvang zijn vele verleggingen noodzakelijk. Zowel van weggebonden kabels en leidingen, maar ook kabels en leidingen van derden die op een plek liggen waar nieuwe wegen, kunstwerken of wegverbredingen komen", vertelt Kevin, terwijl Heijmans bezig is met de gestuurde boring van twee 50 KV verbindingen van Liandon onder de A44 door (zie foto). "De RijnlandRoute zal de huidige wegen en knelpunten rondom de A4 en A44 ontlasten, wat voordelig is voor toekomstige bereikbaarheid en economische ontwikkeling in de regio", vat Kevin samen. De komende periode is GOconnectIT nog druk in de weer met alles rondom de verleggingen van kabels en leidingen. Samen met alle aannemers en betrokken partijen gaan we voor een optimaal resultaat.