IMG 1274 1 2

Inmeten met hoge nauwkeurigheid GPS meetapparatuur in GO MapForms

De bewezen technologie maakt het mogelijk om binnen 24 uur na aanleg revisiegegevens, documenten en foto’s aan te leveren. Inmiddels zorgen onze oplossingen bij een groot aantal aannemers en diverse grote netbeheerders voor een versneld en uniform proces.

 

GO MapForms is dé oplossing voor een efficiënt en vereenvoudigd aansluitproces.

GOconnectIT kent de werkwijze van aannemers en netbeheerders als geen ander. Met deze technologie is digitalisering en automatisering van het aansluitproces op de put mogelijk; direct verwerken van maatvoeringen, type aansluitingen en andere specificaties zoals het verbruikte materiaal en doorgevoerde wijzigingen. Dit verhoogt de kwaliteit en snelheid en zorgt ervoor dat gebruikers voldoen aan de eisen van netbeheerders (onder andere DSP formaat (Digitaal Samenwerkingsplatform) van Mijnaansluiting.nl).

Het goed registreren van kabels en leidingen wordt steeds belangrijker.

Om schade te voorkomen aan de infrastructuur, is nauwkeurig inmeten erg belangrijk. Vanaf nu is het ook mogelijk om met de GO MapForms app (op Android) huisaansluitingen digitaal in te meten met behulp van hoge nauwkeurigheid GPS meetapparatuur. Met deze nieuwe functionaliteit is een nauwkeurigheid bij inmeten van 2 cm haalbaar. 

Ruben van Rijssen van Siers is begonnen met het testen van digitaal inmeten: “Vorig jaar zijn wij vanuit afdeling O&O (Ontwikkeling & Ondersteuning) begonnen met dit idee en hebben hierbij de Siers GPS-experts, MarXact en GOconnectIT als softwareleverancier aan elkaar gekoppeld”, aldus Ruben van Rijssen, procesleider bij Siers.

In samenwerking met Siers is het inmeten met hoge nauwkeurigheid GPS meetapparatuur uitvoerig getest. Het eindproduct is dat er een betaalbare GPS meetstok, eenvoudig via bluetooth, gekoppeld kan worden aan de tablet van de monteur. Hiermee kan je nauwkeurig GPS-coördinaten inladen in de software die de monteur al jaren gebruik, GO MapForms.

De GO MapForms app ondersteunt al vele jaren het inmeten op basis van nulpunt maatvoering en in lijn met deze functionaliteit is ook de ondersteuning voor het inmeten met behulp van hoge nauwkeurigheid GPS meetapparatuur ontwikkeld. De monteur maakt in dit geval nog steeds een zogenaamde inmeetschets alleen wordt nu ieder individueel in te meten punt ingemeten met de hoge nauwkeurigheid GPS meetapparatuur, in plaats van handmatig op basis van een nulpunt. Het maakt daarbij niet uit welk merk (GPS) meetapparatuur gebruikt wordt. 

 

De oplevering richting de netbeheerders zal conform de DSP (Digitaal Samenwerkingsplatform) specificaties zijn in de vorm van het zogenaamde AGA bericht. Deze functionaliteit kan voor de GO MapForms klanten op regio niveau aangezet worden waarbij ook per regio de minimaal vereiste nauwkeurigheid kan worden ingesteld. Wanneer er niet aan deze minimaal vereiste nauwkeurigheid wordt voldaan dan kan de monteur de (niet accurate) maatvoering van deze objecten ook niet opnemen in de schets.