2018 06 05 Ntp Enschede 7 (1)

Handhaving op CROW500 per 1 januari 2022

31-12-2021

Iedereen in de graafketen moet verplicht de CROW500-richtlijn volgen. Per 1 januari 2022 handhaaft Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) op de naleving.

Waarom deze verplichting?
Met de CROW500 verandert er wat in de samenwerking. Overheden, netbeheerders en ontwikkelaars zullen meer moeten doen om graafschade te voorkomen. Knelpunten werden vaak door de grondroerder gesignaleerd en opgelost. Nu gaan we die verantwoordelijkheid met z’n allen dragen. Dit doen we door meer voorbereiding en meer communicatie onderling. Daarvoor moet je processen aanpassen en meer capaciteit en budget reserveren.

Wat betekent dit voor jou?
Zijn er nog medewerkers, collega's, vestigingen of regio's binnen jouw organisatie die niet bij elke graafklus werken volgens de CROW500? Zorg ervoor dat zij op de hoogte zijn. Uiteraard ondersteunen wij graag door vragen te beantwoorden, het trainen van (nieuwe) gebruikers en/of het uitrollen van onze software.

Werk je nog niet (helemaal) volgens de CROW500? Bekijk de website HULPBIJCROW500 voor meer informatie of neem contact met ons op voor een adviesgesprek, zodat wij jou kunnen helpen jouw werkproces in te richten.