GIS Kabelplan GO Wibon

De kracht van location intelligence

Wat is GIS en hoe ziet de toekomst er uit?

De ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS) heeft een lange weg afgelegd. Oorspronkelijk werd GIS gebruikt voor het in kaart brengen van grenzen, inmiddels is het uitgegroeid tot een onmisbaar hulpmiddel voor analyse, planning en besluitvorming in een groot aantal bedrijfstakken. De integratie van locatiegegevens in bedrijfsprocessen is een integraal onderdeel geworden van veel organisaties: van netbeheerders die kabels en leidingen beheren tot stedenbouwkundigen die duurzame stadslandschappen ontwerpen. In dit artikel onderzoeken we de toekomst van GIS, de rol van location intelligence en de potentie van opkomende technologieën.

Location intelligence en de kracht van GIS

GIS verwijst naar een systeem van hardware, software, gegevens en mensen die samenwerken om ruimtelijke informatie vast te leggen, op te slaan, aan te passen, te analyseren en te presenteren. Het stelt gebruikers in staat om gegevens in een ruimtelijke context te visualiseren, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te begrijpen die misschien niet duidelijk is in tabel- of tekstindelingen. Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen dagelijks indirect met GIS te maken, bijvoorbeeld als je een navigatiesysteem of -app gebruikt, als je op een kaart bekijkt of het gaat regenen of als je ziet waar de bezorger van jouw boodschappen of pizza is. In algemene zin wordt GIS op een groot aantal gebieden gebruikt, waaronder volksgezondheid, beheer van grondstoffen, transport en stadsplanning. Een van de belangrijkste voordelen van GIS is de mogelijkheid om locatiegegevens te verstrekken aan alle partijen die deze data nodig hebben of kunnen gebruiken.

Location intelligence is het vermogen om inzichten te ontlenen aan locatiegebaseerde gegevens. Door ruimtelijke data te integreren met andere soorten informatie kunnen organisaties beter inzicht krijgen in de relatie tussen locatie en hun bedrijfsprocessen. Zo kan een netbeheerder GIS gebruiken om de ligging van kabels en leidingen te analyseren en gebieden te identificeren waar onderhoud nodig is. Je kan GIS zien als een basis voor location intelligence. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het potentieel van locatiegegevens neemt alleen maar toe naarmate het volume van geospatiale informatie blijft groeien. Wereldwijd wordt steeds meer en meer locatiegebaseerde data gegenereerd door sensoren en apparaten die verbonden zijn met internet. 

Met de opkomst van slimme apparaten die met elkaar communiceren en gegevens delen via internet, ook wel Internet of Things (IoT), wordt er steeds meer locatiebaseerde data gegenereerd. Dit kan je via GIS-systemen visualiseren op kaarten. De uitdaging voor organisaties is om waardevolle inzichten te verkrijgen, trends te identificeren en besluitvorming te verbeteren op basis van realtime locatiegegevens. Een voorbeeld hiervan is het realtime verzamelen van verkeersgegevens en daarmee verkeersstromen optimaliseren. Of bijvoorbeeld het meten van de kwaliteit van de lucht,  water of andere milieufactoren en dit gebruiken voor het maken van beleid.

Kaarten als platform voor locatiegegevens

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen decennium is de opkomst van openbare webgebaseerde kaarten. Platforms zoals Google Maps en OpenStreetMap hebben kaarten toegankelijker gemaakt voor een breed publiek en bieden gebruikers een scala aan hulpmiddelen om geospatiale gegevens te verkennen en te analyseren. Diezelfde webservices planten een idee bij veel organisaties: “Waarom doen wij dit niet?” Webgebaseerde kaarten hebben het zo voor organisaties ook gemakkelijker gemaakt om ruimtelijke gegevens te delen met belanghebbenden en het publiek, waardoor de meeste mensen niet meer zonder hun routenavigatie kunnen. De laatste snelwegkaarten zijn in het handschoenenkastje verdwenen en ruzie wordt nu alleen maar gemaakt met de boordcomputer en navigatie-app.

De laatste snelwegkaarten zijn in het handschoenenkastje verdwenen en ruzie wordt nu alleen maar gemaakt met de boordcomputer en navigatie-app.

Voeg real time data toe aan kaarttechnologie en je bent weer een stap verder. Bij veel van deze informatie komt geen mens meer aan te pas. Denk aan je navigatiesysteem een alternatieve route voor je berekent wanneer er veel file is. Maar ook voor organisaties is het interessant om gegevens te combineren met webgebaseerde kaarten om een beeld te geven van bedrijfsprocessen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Netbeheerders kunnen monitoren of er stoppen zijn gesprongen, gemeentes weten waar het riool overstroomt en de glasvezelsector weet wanneer apparatuur oververhit.

De kracht van GIS ligt in het vermogen om een ruimtelijke context voor gegevens te bieden.

De toekomst van GIS ziet er rooskleurig uit, met steeds meer nieuwe technologieën en toepassingen. De integratie van locatiegegevens in bedrijfsprocessen wordt steeds belangrijker, omdat organisaties een beter inzicht willen krijgen in de relatie tussen locatie en hun activiteiten. De kracht van GIS ligt in het vermogen om een ruimtelijke context voor gegevens te bieden, waardoor gebruikers informatie kunnen visualiseren en analyseren op manieren die voorheen onmogelijk waren. Naarmate het volume en de kwaliteit van geospatiale gegevens blijft groeien, zal het potentieel van GIS alleen maar toenemen, waardoor organisaties nieuwe inzichten en kansen voor innovatie krijgen.

Meer weten?