CROW 400 Van Kracht Wat Betekent Dit Voor Jouw

CROW 400 van kracht: wat betekent dit voor jou?

De CROW 400 is van kracht. CROW 400 is de veiligheidsrichtlijn van het CROW voor alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem. Het richt zich op risicogestuurd werken met verontreinigde grond en grondwater, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Maar wat betekent dit nou voor jou als werkvoorbereider, projectleider, uitvoerder of als civiel medewerker?

Meer weten?

Wanneer is CROW 400 van kracht?

Deze richtlijn vervangt de oude richtlijnen die bekend stonden als P132 (werken in of met verontreinigde grond en grondwater) en P307 (kabels en leidingen in verontreinigde bodem). Dit gebeurde al per 1 juni 2017.

Maar sinds januari 2019 is CROW 400 van toepassing op alle grondroerende activiteiten, zoals grondverzet, bodemsanering, bodemonderzoeken, lijnvormige infrastructuur voor waterbodem en landbodem, en secundaire bouwstoffen. Van kracht wil zeggen dat de CROW 400 per 1 januari 2019 verplicht is.

De herziene richtlijn CROW 400 is ontworpen om meer maatwerk mogelijk te maken bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen, waardoor onnodig gebruik van maatregelen wordt beperkt. Alle medewerkers die grondroerende werkzaamheden uitvoeren, zullen daardoor beter beschermd worden door specifieke maatregelen.

Bart van Oudbroekhuizen

Meer weten?

Bart Van Oudbroekhuizen

Neem gerust contact met ons op of ontvang vrijblijvend meer informatie.
Bart van Oudbroekhuizen is onze expert op dit gebied.

Meer weten?

Voldoen aan eisen van CROW 400

Om te voldoen aan de eisen van CROW 400, moet je als aannemer in een V&G-plan voor de uitvoeringsfase de risico's en maatregelen uit het V&G-plan voor de ontwerpfase op maat maken, en afstemmen op de specifieke werkwijzen die je kiest en de omstandigheden ter plekke.

Daarnaast voorkom je boetes, bespaar je tijd tijd én geld door alle benodigde bodemdata voorafgaand aan de werkzaamheden beschikbaar te hebben. Door de juiste bodeminformatie weet je precies wanneer je kunt graven, welke maatregelen en/of procedures moeten worden genomen bij vervuilende grond en of aanvullend bodemonderzoek nodig is.

Verder is het van groot belang om volgens de CROW 400 richtlijn te werken om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. Door deze richtlijn te volgen, kunnen we samen zorgen voor een verantwoorde omgang met verontreinigde bodem en de bijbehorende werkzaamheden.

Met CROW 400 module beschik je met enkele klikken over waardevolle bodemdata om te voorkomen dat je onbewust in vervuilde grond werkt óf weet welke maatregelen je moet nemen.

Nieuwsgierig? Ontvang vrijblijvend aanvullende informatie over CROW 400 én de CROW 400 module bij de Klic Altijd & Overal Service.