Werkzaamheden N200 gestart

Werkzaamheden N200 feestelijk gestart

6 december 2018

De N200 (Amsterdam / Halfweg) wordt vernieuwd. Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree van Amsterdam, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Waternet en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht werken samen om de N200 te moderniseren. Namens GOconnectIT treedt Jasper Selten op als adviseur kabels en leidingen in de contractvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Vorige week vierden alle partijen de symbolische start van het project.

Het bijzondere aan dit project is de oudste waterleiding van Nederland die al 165 jaar in de grond ligt. In 1811 verzocht keizer Napoleon het Amsterdamse bestuur om beter drinkwater in de stad en een paar decennia later werd de eerste drinkwaterleiding aangelegd richting de stad. Toen de leiding in 1853 in gebruik werd genomen, werd het water verkocht voor 1 cent per emmer. Jasper Selten vertelt dat bij het opgraven bleek dat de leiding nog van goede kwaliteit was: “Eenderde van Amsterdam krijgt water via deze leiding, dus het is belangrijk dat deze wordt vervangen nu deze nog goed is. Afgelopen zomer ging er nog een record hoeveelheid water door de leiding met de droge, warme zomer.”

Bij de opening op 14 november ligt een gedeelte van 8 meter waterleiding klaar in een open vrachtwagen om gesigneerd te worden door de diverse betrokken partijen en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), wethouder Sharon Dijksma (gemeente Amsterdam) en dijkgraaf Gerhard van den Top (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Een verbinding tussen verleden, heden en toekomst met de oude leiding, dijk, de brug bij Halfweg en weg en nu met de vernieuwing en het gereed maken voor de toekomst.

De drinkwatertransportleiding ligt nu nog in de dijk, die onder de N200 ligt, maar de nieuwe leiding zaln onder het fietspad naast de dijk komen te liggen, zodat toekomstig onderhoud minder hinder geeft. Om de structuur van de dijk te behouden zal de oude drinkwaterleiding gedeeltelijk opgevuld worden met schuimbeton.

Voor de conditionering van kabels en leidingen is het gebied rondom de Boezembruggen een lastig gebied. “Met de bruggen, spoorbrug en trekpond naast elkaar was dit een strategische plek tijdens de Tweede Wereldoorlog, die veel gebombardeerd is. De kans bestaat dat er in de bodem niet gesprongen explosieven aanwezig zijn”, vertelt Jasper. Het graven en de geplande gestuurde boringen voor kabels en leidingen vragen hier dus extra aandacht en zorgvuldigheid.

Alle betrokken partijen werken nauw samen binnen dit project voor een snellere afronding en minder hinder voor de omgeving. “Verschillende fases in de werkzaamheden overlappen, waardoor de voorbereiding extra belangrijk is. We hebben veel gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen zoals netbeheerders, overheden en waterschappen”, vertelt Jasper. Inmiddels is de rol van GOconnectIT naar de achtergrond en zijn de werkzaamheden zelf in volle gang.

Meer projecten

Meer weten over dit project?

Neem contact op met

Contact person photo
Jasper Selten +31857733650
Vorige item
Volgende item