Vijf Belangrijke Trends In De Infrawereld

5 belangrijke trends in de infrawereld

Welke ontwikkelingen, technologieën en toepassingen zullen de komende jaren een rol gaan spelen in de infrawereld? Voor GOconnectIT is het als IT-bedrijf uiteraard belangrijk om onszelf deze vraag met regelmaat te stellen, maar we denken ook dat het voor de hele infrawereld van belang is. Snel en adequaat inspelen op innovaties en trends levert kostenbesparingen op, vergroot de veiligheid op de bouwplaats en vergroot de efficiëntie van de processen.

We hebben onze business development manager Jan Smit - verantwoordelijk voor onze nieuwe bodemkaartviewer GO InfraMaps - gevraagd wat hij als belangrijke trends voor de komende jaren ziet. Hij nam daarvoor de Gartner Top 10 Strategic Trends voor 2020 als leidraad.

Hyperautomation

De meeste bedrijven zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met automatisering. Een resultaat daarvan is dat er veel software, apps, devices, robots en misschien ook al artificial intelligence (AI) in gebruik zijn. Al deze tools werken echter niet altijd (goed) samen.

Eén van de belangrijkste technische trends - volgens het toonaangevende Gartner - is dan ook hyperautomation, en dat zal volgens ons ook in de infrawereld een rol gaan spelen. Hyperautomation is namelijk het proces dat ervoor zorgt dat alle tools binnen een organisatie goed samenwerken, niet alleen met elkaar maar ook met AI, machine learning (ML) en de werknemers.

Een veelgehoorde kanttekening bij automation is dat het de banen van mensen zou inpikken. Volgens de theorie van hyperautomation is het juist zo dat werknemers worden gepromoveerd: ze kiezen de tools, hoeven saaie en repetitieve klussen niet meer te doen, monitoren de samenwerking tussen de tools en nemen beslissingen op basis van de rijke schat aan data die deze samenwerking produceert.

Geavanceerde augmented reality 

De term augmented reality betekent ‘toegevoegde realiteit’. Een goed voorbeeld van augmented reality is het spel Pokémon GO. Hierbij gebruik je de camera van je smartphone om de wereld om je heen te bekijken, en voegt de app vervolgens elementen aan die werkelijkheid toe (figuren waar spelers naar op zoek kunnen).

Geavanceerde augmented reality gaat nog een stap verder, daarmee kan je vrij in een ruimte bewegen en is een meer complexe interactie mogelijk met de omgeving. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat we digitaal kunnen wandelen door een nog uit te voeren project en kunnen interacteren met de aanwezige elementen.

GOconnectIT voorziet dat geavanceerde augmented reality een grote rol kan gaan spelen bij infraprojecten. Niet alleen zou de techniek de situatie onder de grond in beeld kunnen brengen. Ook het project zoals dat uiteindelijk ontwikkeld moet worden is vooraf te bekijken, analyseren en vergelijken.

Menselijke augmentation

We denken bij menselijke augmentation misschien in eerste instantie aan science ficition-achtige toepassingen zoals een chip in ons brein voor de nodige ‘intelligentie-optimalisatie’, maar een wearable zoals een smartwatch behoort ook tot het spectrum van menselijke augmentation. Menselijke augmentation is namelijk het verbeteren van het functioneren van niet alleen de cognitieve maar ook de fysieke mens. In bijvoorbeeld de mijnbouwindustrie zijn al goede resultaten geboekt met het vergroten van de veiligheid van medewerkers dankzij het gebruik van wearables.

Multiexperience

Tot op heden hebben veel organisaties één (of meerdere) mobiele apps en wellicht een webversie. De vele manieren en middelen waarop mensen als gebruiker actief kunnen zijn nemen fors toe. Denk aan voice, AR, chatbots, Internet of Things, wearables en wat er nog meer aankomt aan mogelijkheden.

Het is voor technologiebedrijven dus zaak de gebruiker de mogelijkheid te geven ook met al die middelen en op al die manieren met jouw applicatie(s) te laten interacteren. Dat kan door tools te ontwikkelen op een ‘Multiexperience Development Platform’ (MXDP), het app-ontwikkel platform van de toekomst.

Transparantie en traceerbaarheid

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en het gebruik van data zal alleen maar toenemen. Voor aanbieders van technologie, ook in de infrawereld, is het bouwen aan een goede vertrouwensrelatie met de gebruikers belangrijk de komende jaren. De afgelopen jaren zijn er globaal veel incidenten geweest met privacy-schendingen, datalekken en problematische bijverschijnselen van goedbedoelde algoritmen. Iedereen is er inmiddels van doordrongen dat doordacht beleid en striktere regulering noodzakelijk is. Ook omdat de ontwikkelingen met AI en ML steeds harder gaan.

Gartner noemt een aantal elementen die aan vertrouwen ten grondslag liggen en waar dus focus op zal komen te liggen: ethiek, integriteit, openheid, verantwoordelijkheid, bekwaamheid en consistentie. Wetgeving zoals de GDPR is hier een uiting van.

GOconnectIT en de toekomst

Deze trends gaan volgens ons een belangrijke rol spelen in de infrawereld. GOconnectIT is ook al aan het voorsorteren op deze trends met ons nieuwe kaartplatform GO InfraMaps. Deze bodemkaart viewer is een tool waarin organisaties projecten kunnen inladen en analyseren hoe een project het best, snelst en goedkoopst kan worden uitgevoerd. Er kunnen andere tools worden gekoppeld, zoals GO Appeee en GO WorkFlow, zodat allerlei andere automatische processen vanuit GO InfraMaps kunnen plaatsvinden. Onze visie is dat we hier met GO InfraMaps op termijn nog veel grotere stappen in gaan zetten, zodat straks hele infraprojecten niet alleen beheerd maar voortdurend geanalyseerd en geoptimaliseerd kunnen worden.