Kaartplatform voor een inzichtelijke ondergrond

GO InfraMaps voor netbeheerders

GO InfraMaps voor netbeheerders

Netbeheerders gebruiken veelal openbare onder- en bovengrond om hun netwerken te kunnen exploiteren. Voor het aanleggen en in stand houden van deze infrastructuren hebben de netbeheerders te maken met regelgeving, vergunningverleners en andere netbeheerders.

Projectplannen in de boven- en ondergrond zijn locatie gebonden en daardoor mede afhankelijk van omgevingsfactoren en/of bestemmingsplannen. Onderzoek naar de haalbaarheid van een project is dus noodzakelijk. Daarin spelen vele factoren een rol die geïnventariseerd moeten worden om de risico’s in kaart te kunnen brengen en na te gaan of het (geplande) project op de gewenste locatie kan worden gerealiseerd.

De waarde van data

De waarde van data

CAD & GIS functionaliteit

Project voortgang visualiseren

NatuurRisico Kaart

Location Based Intelligence

GO InfraMaps

  • Invulling wettelijke taken ruimtelijke ordening
  • Projectie, aanleg en reconstructie netwerken
  • Beheer en onderhoud netwerken
  • Graafwerk

Voordelen

  • Gebruiksvriendelijk
  • Projecten toevoegen
  • Analyses uitvoeren
  • Bruikbaar op alle apparaten
Contact

Vraag online demo aan

Pim Vermeulen
Accountmanager
+31612296137

Vraag online demo aan
Contact person