Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

Het verleggen van kabels en leidingen voor en tijdens bouwwerkzaamheden is een belangrijke onderneming. Jaarlijks ontstaat er nog veel graafschade door onzorgvuldig graven. Veel graafschade is echter te voorkomen door een goede aanpak te hanteren. Dat voorkomt niet alleen schade maar ook onnodig oponthoud en onnodige extra kosten.

Alle belanghebbende partijen werken hard samen voor een beter graafproces. Zo is er inmiddels wetgeving, een richtlijn, toezicht en een samenwerkingsplatform. GOconnectIT ondersteunt het verbeteren van het graafproces met advies, begeleiding, digitalisering en meer.

De wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON voorheen WION)

Sinds 2018 is er de WIBON om graafschade te voorkomen. De wet, ook wel grondroerdersregeling genaamd, geeft aan wat de verplichtingen zijn van alle betrokken partijen voor, tijdens en na het graafproces.

kabels en leidingen graafschade voorkomen

Graafmelding (Klic-melding)

Een heel belangrijk punt uit de WIBON is het zorgen voor informatie-uitwisseling zodat het steeds beter bekend wordt waar kabels en leidingen liggen wat de kans dat grondroerders kabels en leidingen raken verkleint.

Voor grondroerders betekent dit dat ze een graafmelding (Klic-melding) moeten doen voordat ze mogen graven. Daarmee vragen ze alle informatie over de plek waar ze willen graven op, die netbeheerders weer verplicht zijn te leveren.

Richtlijn CROW 500

Omdat het graafproces bij grote projecten veel aandachtspunten kent, is de richtlijn CROW 500 opgesteld. Deze richtlijn voorziet in vijf fases en de bijbehorende aandachtspunten om na te lopen zodat de kans op graafschade zo klein mogelijk wordt.

De vijf fases zijn:

  • Initiatieffase – tijd en budget
  • Onderzoeksfase – oriëntatie en inventarisatie
  • Ontwerpfase – maatregelenplan lokaliseren
  • Werkvoorbereidingsfase – werkinstructies en graafmelding
  • Uitvoeringsfase – instructie en evaluatie

Lees meer over de CROW 500-richtlijn op hulpbijcrow500.nl

Agentschap Telecom

De overheid heeft het Agentschap Telecom belast met het toezicht op de naleving van de wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Het agentschap bezoekt daarvoor locaties en kan boetes uitdelen.

COB: Platform kabels en leidingen

Het platform kabels en leidingen van het COB is een belangrijke schakel in het terugdringen van graafschade. Het platform houdt zich bezig met het uitwisselen van kennis en ervaring, het aangaan van samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Onze specialist Rudi Zoet is sinds 2019 platformcoördinator.

kabels en leidingen graafschade

Advies en begeleiding GOconnectIT

Het is belangrijk om al ver voor de uitvoeringsfase van een project met kabels en leidingen aan de slag te gaan. Door vroeg te beginnen met de voorbereidingsfase is de kans groter op een succesvolle uitvoer. GOconnectIT adviseert en begeleidt (semi-)overheden, grondroerders en netbeheerders bij het graafproces. Onze adviseurs hebben ook vaak een nuttige bijdrage in de rol van toezichthouder en graafloket. Neem contact op voor meer informatie.

Digitalisering

Digitalisering is een belangrijke factor in het terugdringen van graafschade. Via onze website klic-app.nl is het doen van een Klic-melding zeer eenvoudig. Met de gratis Klic App heb je daarbij alle benodigde gegevens altijd bij de hand. Voor meerdere Klic-meldingen per jaar (tot 150) is een zakelijk account aan te maken met handige extra functionaliteiten.

Voor organisaties die meer dan 150 Klic-meldingen per jaar doen is er de Klic Altijd en Overal Service. Daarvan is de Klic App ook een onderdeel, maar ook andere handige modules zoals Klic Beheer en de Preventie Service. Alle functionaliteiten zijn erop gericht het graafproces beter te laten verlopen en graafschade te voorkomen. Bekijk hier meer informatie over de Klic Altijd en Overal Service.

Brochure

Download brochure

Contact

Meer weten?

Otmar Beltman
Manager infra
+31857733650

Vraag gesprek aan
Contact person