Meijekade

Meijekade

Gemeente Woerden en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden werken samen aan het verbeteren van de weg en de kade langs de Meije. De kade is op verschillende locaties te laag en voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Op de smalle weg rijdt regelmatig zwaar verkeer. De combinatie met de vele fietsers die gebruik maken van de weg, kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Een gezamenlijke aanpak van kade en weg biedt voor de gemeente kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Kabels en leidingen maakt integraal onderdeel uit van de planvorming en GOconnectIT treedt hierin op als adviseur.

Bekijk alle projecten

Meer weten?

Neem contact op met

Contact person photo
Matty van Leeuwen +31857733650
Vorige item
Volgende item