Img 0859

Graafschade: een verschuiving in de aansprakelijkheid?

“Het Gerechtshof Amsterdam wees op 20 september jl. arrest in een zaak over de aansprakelijkheid van een grondroerder voor kabelschade. Dat is goed nieuws voor grondroerders, zo betoogt advocaat Suzanne Zuidam.” Cobouw publiceerde op 19 oktober een artikel waarin wordt gesteld dat grondroerders dus minder snel aansprakelijk zijn voor kabelschade dan voorheen. Is deze conclusie juist? Het afgebakende juridische kader biedt in elk geval de mogelijkheid om aan te tonen dat is voldaan aan de wettelijke verplichtingen, en er zorgvuldig is gegraven.

GOconnectIT ziet dat klanten die gebruik maken van de Preventie Service, door de herinrichting van processen en aantoonbare vastlegging van preventiemaatregelen hun juridische standpunten kunnen onderbouwen en hardmaken. Tijdens de graafwerkzaamheden wordt er met de Preventie Service automatisch een dossier opgebouwd. Het registreert proefsleuven, bewijst dat de KLIC is geraadpleegd, registreert het gps-spoor van de medewerker en registreert graafschades en afwijkende liggingen. Zo kan richting opdrachtgevers (en verzekeraars) worden aangetoond dat er zorgvuldig is gegraven en aan wettelijke verplichtingen is voldaan. Bovendien stelt het de netbeheerders in staat om de gegevens bij te werken in hun systemen.

Stephanie van der Wal

Meer weten?

Stephanie Van Der Wal

Neem gerust contact met ons op.
Stephanie van der Wal is onze expert op dit gebied.

Neem contact op

De laatste jaren heeft de focus op de verantwoordelijkheid van grondroerder gelegen. Er zijn grote, noodzakelijke stappen gezet en grondroerders zijn zich bewuster van hun rol in het graafproces. Realisatie van de gewenste graafschadereductie (<25.000 graafschades in 2018) is natuurlijk alleen mogelijk wanneer de hele keten stappen zet. Grondroerders kunnen hier aan bijdragen door de opgelegde schades niet zomaar te accepteren. De discussie aangaan met onderbouwde argumenten en solide bewijsvoering zorgt voor bewustwording bij iedereen in de keten. Zo komt uiteindelijk de gehele graafketen in beweging. En dat is een belangrijke voorwaarde om de voorgenomen graafschadedoelstellingen te behalen.