Coördinatie van verleggingen

Conditionering kabels en leidingen

Conditionering kabels en leidingen

Alleen al in Nederland ligt ongeveer 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Deze dienen voor het transport van vloeistoffen, gas, elektriciteit of dataverkeer en variëren in diameter van enkele centimeters tot meer dan 2 meter. Bij de aanleg of reconstructie van infrastructuur (weg, spoor of water) kunnen deze een knelpunt geven. De aanleg of reconstructie kan namelijk pas starten nadat de kabels en leidingen die een knelpunt vormen zijn aangepast of verlegd. 

GOconnectIT beschikt over ervaren adviseurs die het gehele proces kabels en leidingen binnen een project kunnen begeleiden. Zowel in de planvormings- als realisatiefase hebben onze adviseurs hun meerwaarde bewezen. Onze kracht is dat we zowel kennis hebben van de juridisch/financiële als van de technisch inhoudelijke kant van het proces. Dit maakt GOconnectIT in staat in alle fasen van een project een juiste belangenafweging te maken en met de juiste adviezen te komen. Daarnaast worden onze adviseurs ondersteund door diverse zelf ontwikkelde software tools. Door gebruik van deze tools zijn we in staat om in een vroeg stadium van een project waardevolle, ruimtelijke analyses te doen, maar ook snel producten als kostenramingen en kostenverdeelvoorstellen te leveren. 

Expertise

Onze expertise

 • Inventariseren van kabels en leidingen
 • Uitvoeren van raakvlak- en knelpuntenanalyses
 • Opstellen van verleggingsplannen
 • Uitvoeren van wenstracé procedures
 • Genereren van kostenverdeelvoorstellen
 • Opstellen van aanpassingsverzoeken
 • Opstellen van besluiten en projectovereenstemmingen

Wat wij doen

 • Opstellen en toetsen van kostenramingen
 • Uitvoeren van risicoanalyses en risicomanagement
 • Coördinatie van voorbereiding en uitvoering verleggingstrajecten
 • Toetsen van eindspecificaties en opstellen van eindbeschikkingen
 • Opstellen van eisen en (geïntegreerde) contracten
 • Schrijven van EMVI-plannen
 • Verzorgen van trainingen
Klanttevredenheid

Waarom klanten voor ons kiezen

Opdrachtgevers
Klanten vertellen