AV & Privacy Statement

Algemene Voorwaarden

Voor het GOconnectIT Cloud Platform zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing.

Privacy Statement

GOconnectIT verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw gegevens verwerken.

Wie zijn wij?
GOconnectIT B.V. is gevestigd aan de Fultonbaan 52, 3439 NE te Nieuwegein.

Dit Privacy Statement ziet toe op de verwerkingen van deze website. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via privacy@goconnectit.nl

1) Hoe verzamelt GOconnectIT persoonsgegevens?
GOconnectIT behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. GOconnectIT verzamelt persoonsgegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

2) Welke persoonsgegevens verwerkt GOconnectIT?
GOconnectIT verzamelt contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens met betrekking tot (informatie)vragen. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan onze Helpdesk. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan GOconnectIT kan GOconnectIT aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website. Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat, IP-adres, Cookie ID alsmede gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

3) Waarom verwerkt GOconnectIT persoonsgegevens?
GOconnectIT verwerkt persoonsgegevens om uw (informatie)vragen te beantwoorden. We slaan gegevens op voor onze Helpdesk, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de Helpdesk, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden in sommige gevallen ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten. Hiervoor kunt u zich apart aanmelden en te allen tijde weer uitschrijven.

GOconnectIT verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

4) Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (als u een klant van ons bent) en sommige gegevens met uw toestemming (bijvoorbeeld online tracking methodes of het sturen van nieuwsbrieven).

5) Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via privacy@goconnectit.nl.

  • Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
  • Rectificatie: Heeft u het idee dat GOconnectIT over verkeerde gegevens van u beschikt, laat het GOconnectIT dan weten. Dan passen wij het aan.
  • Vergetelheid: U kan de gegevens die GOconnectIT van u heeft laten verwijderen. Het kan zijn dat GOconnectIT uw gegevens voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) nog wel nodig heeft.
  • Beperking: Indien u het idee heeft dat GOconnectIT uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kunt u die verwerking laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Indien het om marketingdoeleinden gaat, zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te (laten)dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

  • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Dit kunt u te allen tijde zelf doen. Indien u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, dan kunt u contact opnemen met GOconnectIT via bovengenoemd e-mailadres.
  • Klacht indienen bij de AP: Als u denk dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om na 25 mei 2018 een klacht in te dienen bij de AP.

6) Bewaartermijnen
GOconnectIT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7) Hoe beveiligt GOconnectIT uw gegevens?
GOconnectIT schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening mogelijk derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor GOconnectIT. GOconnectIT heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van GOconnectIT alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen.

8) Cookies
Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser zo configureren dat deze cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Wanneer u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

De website van GOconnectIT maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op een computer opgeslagen worden en het mogelijk maken om gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over het gebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval een IP-adres met andere data van Google linken. Door gebruik te maken van onze website stemt u ermee in dat Google informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel. Gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden worden verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens worden, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door e-tracker-technologieën verzameld worden, worden zonder door u uitdrukkelijk gegeven toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd.

Cookies?

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld.