Wion Is Nu Wibon

WION is nu WIBON

De wet die sinds 2008 richtlijnen gaf voor zorgvuldig graven, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION, ook wel grondroerdersregeling), is veranderd en heet nu Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken: WIBON.

Wat is er veranderd?

31-03-2018

De wet is aangepast zodat graafschade nog beter kan worden teruggedrongen. De belangrijkste veranderingen zijn:

Bovengrondse netten en netwerken

Voorheen voorzag de wet alleen in richtlijnen voor het werken in de ondergrond, maar met de WIBON is ook de bovengrondse infrastructuur meegenomen. Dit moet gaan zorgen voor een betere algemene informatie-uitwisseling en samenwerking.

Digitaal en vector

Het werken met papieren Klic-informatie kwam de nauwkeurigheid van werken niet altijd ten goede. Het gebeurde natuurlijk al grotendeels, vooral met gebruik van klic-app.nl en de Klic Altijd en Overal Service, maar data moet nu digitaal worden uitgewisseld tussen de betrokken partijen zodat grondroerders preciezer kunnen graven. Wat nieuw is en waar alle systemen inmiddels op aangepast (moeten) zijn, is dat de informatie in vectorformaat uitgeleverd worden in plaats van rasterformaat.

Registreren en melden wijzigingen

Vooral als netten van eigenaar wisselden, ging er nog wel eens informatie over kabels en leidingen verloren (vaak met weesleidingen als gevolg die nog vaak voor graafschade zorgen). Netbeheerders zijn nu verplicht beter toe te zien op registratie van wijzigingen het melden daarvan (aanleg, revisies en afwijkingen).

WIBON wetgeving veilig graven

WIBON wetgeving veilig graven

Extra informatie geven

Voor grondroerders was het nog wel eens lastig om extra informatie te krijgen wanneer de Klic-informatie voor onduidelijkheden zorgde. Nu zijn netbeheerders verplicht de extra opgevraagde informatie te verstrekken.

Huisaansluitingen

Gegevens over huisaansluitingen van kabels en leidingen hoefden niet te worden verstrekt omdat de informatie nog te weinig digitaal beschikbaar is, maar juist bij huisaansluitingen bleek zo’n 50% van de graafschade te ontstaan. Daarom zijn nu richtlijnen opgenomen voor digitalisering van de informatie over huisaansluitingen.

Voorzorgsmaatregelen

Door een goede voorbereiding aan het begin van het graafproces, kan veel graafschade voorkomen worden. Het proces van overleg over voorzorgsmaatregelen is daarom aangescherpt. De netbeheerder is verplicht voorzorgsmaatregelen kenbaar te maken, en de grondroerder is verplicht voor het inplannen van het contact daarover met de netbeheerder voor gezamenlijke afspraken. Minimaal drie werkdagen voor de start van het graven moet dat contact plaatsvinden.

Gegevensuitwisseling

Voor een betere stroomlijning van het proces van gegevensuitwisseling, is het mogelijk gemaakt voor netbeheerders om hun data bij het Kadaster op te slaan. Zo kan de informatie nadat deze is opgevraagd, sneller worden geleverd aan de grondroerder. De netbeheerder wordt vervolgens op de hoogte gebracht van deze uitwisseling en hoeft verder niks te doen. 

Voor netbeheerders is volledige ontzorging mogelijk met GO WIBON.  

Toezicht

Het toezicht blijft hetzelfde, het Agentschap Telecom was en is nog steeds vanuit de overheid belast met het toezicht op de wet en de naleving ervan. Dat doet Agentschap Telecom bijvoorbeeld door locaties te bezoeken en boetes uit te delen.

KLIC-WIN

Uiteraard is de wet bedoeld om het graafproces voor alle betrokken partijen te verbeteren. Uit de graafsector is het programma KLIC-WIN opgezet, voorheen KLIC-online, om ervoor te zorgen dat de WIBON (in combinatie met de Europese richtlijn INSPIRE) in de praktijk ook daadwerkelijk voor meer gebruiksgemak zorgt. Bekijk onze pagina over KLIC-WIN voor meer informatie.

GOconnectIT ondersteunt veilig graven

GOconnectIT ondersteunt veilig graven

WIBON en GOconnnectIT

De nieuwe wet biedt veel kans op verbetering van het graafproces. De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk wel bij alle betrokken partijen zelf en in de uitvoer komt er heel wat kijken bij het verleggen van kabels en leidingen.

Advies en begeleiding kabels en leidingen

Onze adviseurs kabels en leidingen hebben een unieke combinatie van ervaring uit de praktijk en kennis van wet- en regelgeving. Ze zijn experts van het hele graafproces. Vooral door ze ruim voor aanvang van een project in te schakelen, kan er veel schade voorkomen worden en kunnen er dus veel kosten bespaard worden. Geïnteresseerd in hoe je kostenefficiënt kunt graven? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Juridisch advies kabels en leidingen

Ook uitsluitend juridisch advies is mogelijk. Onze juridisch adviseurs zijn specialisten op het gebied van wet- en regelgeving rondom kabels en leidingen. Zij helpen (semi-)overheden, netbeheerders en grondroerders met zaken als (complexe) juridische procedures, handboeken of algemeen advies. Vaak zorgt dat niet alleen voor het voorkomen van graafschade maar ook voor het terugdringen van of het voorkomen van onnodige kosten. Benieuwd hoe we tegen jouw situatie aankijken en waar jullie winst kunnen behalen? Neem contact op en één van onze juridische adviseurs bespreekt het graag met je.

Trainingen GO Academy

Liever zelf meer kennis opdoen of in je organisatie kennis en bewustzijn vergroten rondom het voorkomen van graafschade of het verleggen van kabels en leidingen? Bekijk dan onze trainingen.

Cloud software GOconnectIT

Digitalisering is een belangrijk element in het terugdringen van graafschade. Onze cloud software-tools zoals Klic App en de Klic Altijd en Overal Service zorgen dagelijks dat partijen gemakkelijk en snel Klic-meldingen kunnen aanvragen en beheren. Naast dat we ervoor zorgen dat onze software aan de nieuwe wetgeving voldoet, zijn we daarnaast voortdurend bezig om platformen te verbeteren en aan te sluiten op de wensen van de gebruikers zodat het graafproces steeds efficiënter, veiliger en nauwkeuriger kan worden uitgevoerd.

Nieuw: GO InfraMaps

GO InfraMaps is de nieuwe online bodemkaart viewer voor boven- en ondergrondse situaties. Voor elk project is het voor netbeheerders, (semi-)overheden en grondroerders met GO InfraMaps mogelijk om de situatie onder en boven te bekijken met elk device op kantoor of op locatie. GO InfraMaps kan daarbij (automatische) analyses maken om bijvoorbeeld kosten of risico's te berekenen. 

Stephanie van der Wal

Meer weten?

Stephanie Van Der Wal

Neem gerust contact met ons op.
Stephanie van der Wal is onze expert op dit gebied.

Neem contact op
Conditionering kabels en leidingen

Download gratis brochure