Waternet A 001

Verleggingen kabels en leidingen voor verbreding A9 Badhoevedorp-Holendrecht

Bijna dagelijks staan er files tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Dit komt de doorstroming van en naar Amsterdam/Schiphol, Utrecht, Almere en Amersfoort niet ten goede. De komende jaren worden de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verbreed om de doorstroming op de snelwegen A10/A1, A9, A2, A1 en A6 te verbeteren. Dit gebeurt vanuit het Rijkswaterstaatprogramma Wegverbreding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Op het tracé A9 Badhoevedorp – Holendrecht wordt naast de verbetering van de doorstroming ook de leefbaarheid binnen met name de gemeente Amstelveen vergroot. Dit gebeurt onder andere met nieuwe geluidsschermen en een verdiepte ligging met drie overkappingen van de A9 door Amstelveen.

GOconnectIT is betrokken bij de voorbereidingen van de verleggingen van de zogeheten Categorie 1 kabels en leidingen in dit gebied. Dit zijn verleggingen die afgerond moeten zijn voor de start van de werkzaamheden van de DBFM aannemer. Een onderdeel hiervan is de verlegging van twee Ø700 Arkel voorgespannen betonnen watertransportleidingen van Waternet sector Drinkwater. In samenwerking met Waternet is gezocht naar de best mogelijke en maatschappelijk verantwoorde verlegging via het optimalisatieprincipe. De relevante belangen zijn tegen elkaar afgewogen en er is gestreefd naar een optimale oplossing waarbij wederzijds schadebeperkend optreden het uitgangspunt was. Hierin worden zowel risico’s, kosten, maakbaarheid, effecten op flora en fauna, als ook omgeving en verkeer per variant tegen elkaar afgewogen.

De twee gestuurde boringen (Ø 700mm staal) zijn inmiddels succesvol afgerond, ruim binnen de planning. De nieuwe watertransportleidingen kruisen de (toekomstige, verbrede) A9 op ongeveer 18 meter diepte, waardoor er geen raakvlakken meer zijn met de komende werkzaamheden. In september 2018 zijn de beide leidingen aangesloten op het bestaande watertransportnet. De verlegging van de drinkwatertransportleiding is onderdeel van een groter geheel. Zo zijn de afgelopen maanden ook over grote lengtes telecomverbindingen van diverse telecombedrijven en netbeheerders verlegd of het werk hiervoor is in de afrondende fase.

Kortom, een mooi en uitdagend project waar verschillende partijen en belangen samenkomen.