Voorbereidende werkzaamheden Ring Utrecht van start

Voorbereidende werkzaamheden Ring Utrecht van start

12 november 2018

Project A27/A12 Ring Utrecht van Rijkwaterstaat heeft als doel de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid van het verkeer rond Utrecht te verbeteren. De aanpassingen aan de A12, A27 en A28 bestaan uit uitbreiding en ontweving van rijkstroken. De realisatie van het project staat gepland van 2020 tot 2026.

De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn van start gegaan. Voorafgaand aan de start (april 2020) wordt een aantal kabels en leidingen aangepast; de categorie 1 verleggingen. Dit gaat veelal om grote en complexe kabels en leidingen waarvan de aanpassingen een lange voorbereidingstijd nodig hebben of kabels en leidingen die een knelpunt vormen bij de fasering.

GOconnectIT is bij dit project betrokken voor de coördinatie en aansturing van het kabels- en leidingenproces: collega’s Arjan (disciplineleider) en Dylan (projectleider k&l) zijn verantwoordelijk voor de categorie 1 verleggingen.

Vorige maand is gestart met de eerste verleggingen. Zo zijn bij de toekomstige afrit van de A12 (afrit 16 Papendorp) laagspanningskabels van Stedin verlegd middels een open ontgraving en een gestuurde boring. Aansluitend zijn in de wijk Hoograven (Utrecht Zuid) begin november aanpassingen aan het signaalnet van Stedin gestart en zullen in januari 2019 vier grote HDD (Horizontal Direct Drilling) boringen ter plaatse van Rotonde Laagraven worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om middenspanning, hoge druk gas en (complexe) 50kV hoogspanningstacés.

Meer projecten

Meer weten over dit project?

Neem contact op met

Contact person photo
Arjan van Boheemen +31857733650
Vorige item
Volgende item