Inspectie Agentschap Telecom RijlandRoute

Inspectie Agentschap Telecom RijnlandRoute

13 juli 2018

Half juni bezocht het Agentschap Telecom één van onze projectlocaties: de RijnlandRoute. Tijdens dit bezoek vond inspectie van de graafwerkzaamheden plaats in het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon).

De Wibon heeft als belangrijkste doel het beperken van verstoringen van essentiële diensten zoals gas, elektriciteit, water, tele- en datacommunicatie door vermindering van het aantal graafschades.

Tijdens de inspectie is nagegaan of de graafwerkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd. Dit bleek het geval. Mede door het Graafloket en de inzet van de Klic Altijd en Overal Service zijn er door Agentschap Telecom geen tekortkomingen vastgesteld. Zo dragen de mensen van GOconnectIT en de inzet van onze software tools bij aan het voorkomen van graafschade.

Meer nieuwsberichten

Meer weten over dit project?

Neem contact op met

Contact person photo
Kevin Gravesteijn +31857733650
Vorige item
Volgende item