Werkzaamheden Rijnlandroute in volle gang

Werkzaamheden Rijnlandroute in volle gang

30 oktober 2018

De werkzaamheden voor het eerste deel van de Rijnlandroute zijn in volle gang, uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5 in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Op de A4 richting Den Haag (het deel tussen Vlietland en Leidschendam/N14) maakt het verkeer al gebruik van een extra rijbaan. Hier zijn de verleggingen van kabels en leidingen reeds achter de rug.

Voor de toekomstige N434 - die de A4 verbindt met de A44 - is men bezig met de bouw van de startschacht voor de boortunnel. Aan de A44-zijde van de boortunnel wordt momenteel een tijdelijke bypass in de snelweg gemaakt om de onderdoorgang van het nieuwe knooppunt Ommedijk in fases te kunnen realiseren.

Carlo van Dorp vertelt over de voortgang van het project: “Bij de A4 beginnen we met een verbreding naar 2x4 rijstroken over een traject van 5,5 kilometer. Daarna worden er fly-overs gebouwd die overgaan in een geboorde tunnel. Via een verdiepte ligging sluit de route aan op de A44. Ook vindt er een optimalisatie plaats van op- en afritten bij aansluiting Leiden West.”

Rond de aansluiting Leiden West vinden diverse gestuurde boringen plaats om vanaf mei 2019 een start te kunnen maken met een fietsverbinding die dwars door het project loopt en een nieuwe oprit richting Amsterdam te realiseren. Twee gestuurde boringen van circa 600 meter lengte voor de 50 kV verbindingen zijn reeds gemaakt in opdracht van Liandon. “De kabels worden verlegd, omdat de huidige verbinding in de weg ligt voor de verbreding van de A44. Ook voor de nieuwe fietsverbinding is verleggen noodzakelijk. De boringen worden aangebracht op 30 meter diepte en gaan onder de heipalen van de fietstunnel door”, vertelt Carlo. Ten zuiden van de N206 legt Dunea momenteel een nieuwe 800 mm gietijzeren waterleiding aan. Deze vervangt de waterleiding die aan de noordkant van de N206 een hindernis vormt voor de eerdergenoemde fietsverbinding.

Verder zijn er voorbereidingen aan de gang voor boringen van Liander hogedruk gas. Als laatste worden in januari boringen voor de telecombedrijven uitgevoerd. Medio april 2019 moeten de verleggingen hier gereed zijn.

In de onderstaande video vertelt Carlo van Dorp wat dit project zo interessant maakt en wat de rol van GOconnectIT hierin is.

Meer projecten

Meer weten over dit project?

Neem contact op met

Contact person photo
Kevin Gravesteijn +31857733650
Vorige item
Volgende item