5 tips voor betere samenwerking bij infraprojecten

5 tips voor betere samenwerking bij infraprojecten

23 januari 2020

Uit de praktijk bij project Elst Spoorkruisingen

Het spoor tussen Arnhem en Nijmegen wordt steeds drukker. In Elst zorgt dit voor oponthoud op de spoorwegovergangen en de kruisende hoofdwegen. Daarom heeft de gemeente (Overbetuwe) besloten deze verkeersituaties aan te pakken met op één locatie een tunnel onder het spoor door en op een andere locatie een viaduct over het spoor heen, zodat automobilisten en fietsers geen hinder meer ondervinden van de steeds weer sluitende spoorbomen.

grote kabelhaspels

Projectleider Jasper Selten van GOconnectIT is gevraagd voor de coördinatie van het verleggen van de kabels en leidingen in het voortraject vanuit de Gemeente Overbetuwe. Tijdens het bezoek aan het project spreken we over de verleggingen zelf, maar ook dat de kabels en leidingen zelf vaak niet de grootste uitdaging vormen in het project. Het belangrijkste is om te zorgen dat de beheerders van deze netten, gemeente en andere partijen dezelfde koers varen. Jasper geeft een aantal tips hiervoor.

1. Gezamenlijk belang benadrukken

Voor projectleiders kabels en leidingen is één van de belangrijkste taken om de samenwerking op te zoeken. Bij infraprojecten, zoals het verbreden van een weg of het aanleggen van een tunnel, zijn veel partijen betrokken. Allemaal met eigen belangen. De opdrachtgever wil graag de 'weg' vrij hebben, de netbeheerders willen de netten laten liggen. “Mijn rol is om te laten zien dat het niet zwart-wit is, maar dat er een grijs gebied is waar we tot samenwerking komen,” vertelt Jasper. “Het gezamenlijke belang staat voorop. Dus het zorgen voor een goed functionerende infrastructuur boven- en ondergrond.”

2. Tijdig starten met voortraject

Hoe zorg je er nou voor dat die samenwerking goed loopt? Jasper geeft aan dat een goede en tijdige start erg belangrijk is. “De informatieverstrekking aan partijen moet compleet zijn en weinig vragen oproepen. Zo kunnen we snel tot de kern van een uitdaging komen en concrete afspraken maken.” Soms hebben partijen meer tijd nodig en zijn er meer raakvlakken om uit te zoeken. Belangrijk is om hier met respect mee om te gaan.

kabels en leidingen

3. Collectieve en individuele overleggen

Bij dit project in Elst werden bijna alle netbeheerders geraakt door de bouw van de tunnel. Jasper: “Natuurlijk zijn er collectieve overleggen geweest, maar ook individuele overleggen per netbeheerder. In de collectieve overleggen behandel je de meer algemene en nieuwe ontwikkelingen in het project. Individueel konden we snel afspraken maken over wat voor die partij de beste oplossingen zijn.”

4. Verwachtingen bespreken

In dit project was er voldoende tijd in het voortraject, waardoor de netbeheerders meer tijd hadden om gereed te zijn voor de start van de uitvoering. In veel projecten is er een kortere doorlooptijd tussen het eerste contact met de netbeheerder en de start van de uitvoering. Hierdoor komt de samenwerking onder druk te staan. “Om deze druk weg te nemen is het belangrijk om op tijd de verwachtingen tussen de partijen te delen.” legt Jasper uit.

verleggingen kabels en leidingen

5. Verbinding opzoeken

Deze tip komt niet uit de lucht vallen: voor een goede samenwerking is het essentieel om verbinding op te zoeken. Een belangrijk thema voor GOconnectIT; verbinden zit zelfs in onze bedrijfsnaam. Verbinding van mensen, verbinding tussen techniek en mensen, verbinding tussen netbeheerder en aannemer en natuurlijk de letterlijke verwijzing naar de verbinding van kabels en leidingen.

In grote infrastructurele projecten is het onmogelijk om aan alle wensen van alle betrokken partijen te voldoen. In het afstemmen van de oplossingen van een conflict houd je het gezamenlijk belang voor ogen en probeer je tijdig alle wensen en verwachtingen te bespreken.

Meer weten over wat er komt kijken bij infraprojecten?

Kom naar de eendaagse training 'kabels en leidingen (tijdig) verlegd'.

Meer weten over advies kabels en leidingen

Meer weten over dit project?

Neem contact op

Contact person photo
Jasper Selten +31857733650
Vorige item
Volgende item